+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Projekty Własne

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka informuje o zamiarze realizacji projektów własnych w ramach PROW 2014-2020:

Aktualne ogłoszenia:


 

 

Archiwalne ogłoszenia:


Ogłoszenie: PW-EE-1-2019

Kryteria oceny: załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy: załącznik nr 2 

Data publikacji ogłoszenia: 07.05.2019

 

Ogłoszenie: PW-COP-2-2019

Kryteria oceny: załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy: załącznik nr 2 

Data publikacji ogłoszenia: 07.05.2019

Biuro PLGR informuje, iż w terminie 30 dni od daty publikacji tj. do 07.06.2019 do godziny 15.30 podmiot inny niż PLGR, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji planowanych do realizacji operacji własnej:


 

Ogłoszenie: PW 2 2018

Formularz: załącznik nr 2 PW 2 2018

Data publikacji: 20.09.2018

Biuro PLGR informuje, że  do dnia 22.10.2018 r. do godziny 15.30, podmiot inny niż PLGR, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji planowanej do realizacji operacji.

1. ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI: Przedsięwzięcie: 1.4.1 Wspieranie organizacji pozarządowych oraz rozwój zasobów ludzkich organizacji pozarządowych.
Oznaczenie naboru: PW/COP/02/2018

 


Ogłoszenie: PW_1_2018

Formularz: załącznik nr 2 PW 1_2018

Data publikacji: 25.01.2018

 

Biuro PLGR informuje, iż w terminie 30 dni od daty publikacji podmiot inny niż PLGR, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji planowanej do realizacji operacji własnej:
1. ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI: Przedsięwzięcie: 1.2.1 Stworzenie lokalnego modelu edukacji ekologicznej na obszarze PLGR oraz promocja zachowań proekologicznych.
Oznaczenie naboru: PW/EE/01/2018


Ogłoszenie: PW_1_2017

Formularz: załącznik nr 2 PW 1_2017

Data publikacji: 04.04.2017

 

Ogłoszenie: PW_2_2017

Formularz: załącznik nr 2 PW 2_2017

Data publikacji: 04.04.2017

 

Biuro PLGR informuje, iż w terminie 30 dni od daty publikacji podmiot inny niż PLGR, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji planowanych do realizacji operacji własnej:
1. ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI: Przedsięwzięcie: 1.2.1 Stworzenie lokalnego modelu edukacji ekologicznej na obszarze PLGR oraz promocja zachowań proekologicznych.
Oznaczenie naboru: PW/EE/01/2017

oraz

2. ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI: Przedsięwzięcie: 1.4.1 Wspieranie organizacji pozarządowych oraz rozwój zasobów ludzkich organizacji pozarządowych.
Oznaczenie naboru: PW/COP/02/2017

 Powiat i Gminy Partnerskie