+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Projekty Własne

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka informuje o zamiarze realizacji projektów własnych w ramach PROW 2014-2020:

Ogłoszenie: PW_1_2017

Formularz: załącznik nr 2 PW 1_2017

Ogłoszenie: PW_2_2017

Formularz: załącznik nr 2 PW 2_2017

 

Biuro PLGR informuje, iż podmiot inny niż PLGR, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji planowanych do realizacji operacji własnej:
1. ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI: Przedsięwzięcie: 1.2.1 Stworzenie lokalnego modelu edukacji ekologicznej na obszarze PLGR oraz promocja zachowań proekologicznych.
Oznaczenie naboru: PW/EE/01/2017  – data publikacji: 04/04/2017

oraz

2. ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI: Przedsięwzięcie: 1.4.1 Wspieranie organizacji pozarządowych oraz rozwój zasobów ludzkich organizacji pozarządowych.
Oznaczenie naboru: PW/COP/02/2017 – data publikacji: 04/04/2017Powiat i Gminy Partnerskie