+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Nadbałtycki Uniwersytet Ludowy

18 czerwca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”. Jest to pierwszy w Polsce program, którego głównym celem jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych.

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030 

Stowarzyszenie PLGR w 2023 otrzymało wsparcie finansowe w ramach Programu na uruchomienie działalności Nadbałtyckiego Uniwersytetu Ludowego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z KUL z Wieżycy.

Głównym zamierzeniem projektu jest powołania placówki z misją działań społeczno, edukacyjnych w zakresie i w oparciu o metodę grundtvigiańską na rzecz społeczności lokalnej zagrożonej marginalizacją w wyniku postępujących zmian cywilizacyjnych (środowiskowych, społ.-gospod.). Celem działań jest kształtowanie świadomych i aktywnych obywateli, podtrzymujących lokalne dziedzictwo, jednocześnie otwartych i akceptuj. zmiany współczesnego świata.

Dotacja w ramach „Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030” to 870 047,25 zł.

 Powiat i Gminy Partnerskie