+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Konsultacje nowej strategii

Stowarzyszenie PLGR rozpoczęło prace zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Wszystkich mieszkańców naszego obszaru zachęcamy do aktywnego udziału w pracach nad dokumentami poprzez udział w spotkaniach, indywidualnych konsultacjach oraz badaniach ankietowych.

Ramowy program najbliższych spotkań:

  1. Wprowadzenie do spotkania – program, cele
  2. Przedstawienie raportu dotyczącego diagnozy obszaru
  3. Omówienie wyników analizy SWOT – prezentacja propozycji dot. definicji obszaru i kluczowych czynników, dyskusja
  4. Warsztat – dyskusja nad potencjalnymi obszarami i charakterem/rodzajem wsparcia/interwencji w dokumencie Strategii LSR
  5. Podsumowanie spotkania, ustalenie kanału komunikacji z uczestnikami zainteresowanymi udziałem w dalszych pracach planistycznych i konsultacjach.

Terminy najbliższych spotkań:

Hel – Urząd Miasta ul. Wiejska 50 20.06.2022 godz. 11:00 – 14:00
Jastarnia – Urząd Miasta ul. Portowa 4 20.06.2022 godz. 15:00 – 18:00
Władysławowo – Centrum MERK ul. Portowa 15 21.06.2022 godz. 15:00 – 18:00
Miasto Puck –  Ratuszu,  ul. Stary Rynek 1 21.06.2022 godz. 11:00 – 14:00
Gmina Puck – WDK Żelistrzewo ul. Lipowa 27 06.2022 godz. 11:00 – 14:00
Krokowa – Urząd Gminy ul. Żarnowiecka 29 27.06.2022 godz. 15:00 – 18:00
Kosakowo – Urząd Gminy ul. Żeromskiego 69 28.06.2022 godz. 13:00 – 16:00

 

W tym linku znajdą Państwo szczegółowy opis procesu przygotowania LSR.

 

Terminy kolejnych spotkań:

 

Władysławowo – Centrum MERK ul. Portowa 15 17.01.2023, godz. 10:00 – 12:00
Krokowa – Urząd Gminy ul. Żarnowiecka 29 17.01.2023, godz. 13:00 – 15:00
Kosakowo – Urząd Gminy ul. Żeromskiego 69 18.01.2023, godz. 13:00 – 15:00
Hel – Urząd Miasta ul. Wiejska 50 24.01.2023, godz. 10:00 – 12:00
Jastarnia – Urząd Miasta ul. Portowa 4 24.01.2023, godz. 13:00 – 15:00
Miasto Puck –  Budynek przy stadionie sportowym, ul. Lipowa 25.01.2023, godz. 10:00 – 12:00
Gmina Puck – Urząd Gminy, ul. 10 Lutego 29 25.01.2023, godz. 13:00 – 15:00

Program spotkania
1.    Wprowadzenie do spotkania – program, cele
2.    Przedstawienie wyniku badań dotyczących potrzeb na obszarze
3.    Przedstawienie projektowanych zapisów LSR 2021-2027
4.    Dyskusja nad:
– propozycją celów LSR
– propozycją form wsparcia w ramach LSR
– propozycją budżetu LSR
– identyfikacją grup docelowych
5.    Podsumowanie spotkania.Powiat i Gminy Partnerskie