+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Obecnie realizowane projekty

Zadania realizowane w ramach projektów współpracy:

Tytuł Operacji: „Questy Kaszub Północnych”

Partnerzy projektu współpracy:
Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Cel operacji:
Wprowadzenie nowego produktu turystycznego w postaci 10 questów wykorzystujących lokalne zasoby historyczne, kulturowe, turystyczne i przyrodnicze oraz przeszkolenie 30 osób z obszarów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju z zasad tworzenia questów, w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Efekty realizacji operacji:
– organizacja 1 szkolenia z zasad tworzenia questów, w którym weźmie udział 30 osób z obszaru objętego Lokalnymi Strategiami Rozwoju,
– organizacja 3 wydarzeń / inauguracji projektu
– realizacja jednego projektu współpracy oraz 1 projektu skierowanego do wszystkich grup docelowych
– realizacja jednego projektu współpracy skierowanego do rybaków, mieszkańców i branży turystycznej
– ilość LGD biorących udział w projekcie – 2


Zadania realizowane w ramach projektów własnych:

Udostępnianie sali w Centrum MERK

Konsultacje Prawne w PLGR

Bezpłatne doradztwo prawne i księgowe dla NGO

Edukacja ekologiczna na NORDZIE – kształtowanie świadomości ekologicznej na obszarze PLGR poprzez współpracę, dialog i innowacje – wykonanie poglądowej instalacji grzewczej opartej na odnawialnych źródłach energii

Informacja o działaniu urządzeń

Ogniwa fotowoltaiczne:

Karta instalacji

Podgląd na działanie instalacji fotowoltaicznej

Pompa ciepła UWAGA: dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych https://servicewelt.stiebel-eltron.de/mobile/app/app.html


Zadania realizowane w ramach pozyskanych funduszy:

KSOW 2021 Smaki Suwalszczyzny – inspiracje z podlaskiego Szlaku KulinarnegoPowiat i Gminy Partnerskie