+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Konsultacje LSR

Stowarzyszenie PLGR przedkłada do konsultacji zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020. Zmiana dotyczy załącznika nr 6 do LSR i zostaje poddana publicznej konsultacji na wniosek lokalnych samorządów. Uwagi można składać wyłącznie na poniżej zamieszczonym formularzu w terminie do dnia 15.06.2018 r. do godziny 12.00.

  1. W LSR (zmiany oznaczono czerwoną czcionką)

projekt załącznika nr 6 do LSR

Poniżej karta uwag i dokumenty do pobrania:

Karta uwag

 

Data publikacji: 08.06.2018Powiat i Gminy Partnerskie