+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Wyniki zakończonych naborów

Szanowni Państwo, 22 lutego 2017 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 1/2017; 2/2017.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 1/2017, przedsięwzięcia 1.3.1

1) listę operacji zgodnych z LSR
2) listę operacji niezgodnych z LSR
3) listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
4) listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR
5) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR, uwzględniający informację o wyłączeniach członków Rady z procesu decyzyjnego ze wskazaniem, których wniosków dotyczy wyłączenie

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 2/2017, przedsięwzięcia 2.2.2

1) listę operacji zgodnych z LSR
2) listę operacji niezgodnych z LSR
3) listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
4) listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR
5) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR, uwzględniający informację o wyłączeniach członków Rady z procesu decyzyjnego ze wskazaniem, których wniosków dotyczy wyłączenie

Szanowni Państwo, 30 czerwca 2017 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 3/2017; 4/2017; 5/2017; 6/2017; 7/2017; 8/2017 oraz 9/2017.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 3/2017, przedsięwzięcia 1.5.1

1) lista operacji po ocenie wstępnej
2) lista operacji zgodnych z LSR
3) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
4) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 4/2017, przedsięwzięcia 2.1.1

1) lista operacji po ocenie wstępnej
2) lista operacji zgodnych z LSR
3) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
4) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 5/2017, przedsięwzięcia 2.2.2

1) lista operacji po ocenie wstępnej
2) lista operacji zgodnych z LSR
3) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
4) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkurus 6/2017, przedsięwzięcia 2.2.2 – premia

1) lista operacji po ocenie wstępnej
2) lista operacji zgodnych z LSR
3) lista operacji niezgodnych z LSR
4) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
5) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 7/2017, przedsięwzięcia 2.4.1

1) lista operacji po ocenie wstępnej
2) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 8/2017, przedsięwzięcia 1.3.4

1) lista operacji po ocenie wstępnej
2) lista operacji zgodnych z LSR
3) lista operacji niezgodnych z LSR
4) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
5) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 9/2017, przedsięwzięcia 1.5.2

1) lista operacji po ocenie wstępnej
2) lista operacji zgodnych z LSR
3) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR
2) losowanie wniosków w ramach naborów przeprowadzonych w terminie 2017.04.24 – 2017.05.19
3) lista osób upoważnionych do głosowania w ramach oceny wstępnej
4) lista osób upoważnionych do głosowanie w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru
5) lista osób upoważnionych do głosowanie w ramach wyboru operacji do dofinansowania

Szanowni Państwo, 06 października 2017 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 10/2017; 11/2017; 12/2017; 13/2017 oraz 14/2017.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 10/2017, przedsięwzięcia 1.2.2

1) lista operacji zgodnych z LSR 10-2017

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 11/2017, przedsięwzięcia 1.3.2

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 12/2017, przedsięwzięcia 2.2.3

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji niezgodnych z LSR

3) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

4) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 13/2017, przedsięwzięcia 2.3.1

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 14/2017, przedsięwzięcia 2.3.2

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie wniosków w ramach naborów przeprowadzonych w terminie 2017.07.28 – 2017.08.25

3) lista osób upoważnionych do głosowania w ramach oceny wstępnej i zgodności z LSR

4) lista osób upoważnionych do głosowanie w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru

5) lista osób upoważnionych do głosowanie w ramach wyboru operacji do dofinansowaniaPowiat i Gminy Partnerskie