+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Wyniki zakończonych naborów

Szanowni Państwo, 22 lutego 2017 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 1/2017; 2/2017.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 1/2017, przedsięwzięcia 1.3.1

1) listę operacji zgodnych z LSR
2) listę operacji niezgodnych z LSR
3) listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
4) listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR
5) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR, uwzględniający informację o wyłączeniach członków Rady z procesu decyzyjnego ze wskazaniem, których wniosków dotyczy wyłączenie

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 2/2017, przedsięwzięcia 2.2.2

1) listę operacji zgodnych z LSR
2) listę operacji niezgodnych z LSR
3) listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
4) listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR
5) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR, uwzględniający informację o wyłączeniach członków Rady z procesu decyzyjnego ze wskazaniem, których wniosków dotyczy wyłączenie

Szanowni Państwo, 30 czerwca 2017 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 3/2017; 4/2017; 5/2017; 6/2017; 7/2017; 8/2017 oraz 9/2017.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 3/2017, przedsięwzięcia 1.5.1

1) lista operacji po ocenie wstępnej
2) lista operacji zgodnych z LSR
3) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
4) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 4/2017, przedsięwzięcia 2.1.1

1) lista operacji po ocenie wstępnej
2) lista operacji zgodnych z LSR
3) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
4) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 5/2017, przedsięwzięcia 2.2.2

1) lista operacji po ocenie wstępnej
2) lista operacji zgodnych z LSR
3) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
4) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkurus 6/2017, przedsięwzięcia 2.2.2 – premia

1) lista operacji po ocenie wstępnej
2) lista operacji zgodnych z LSR
3) lista operacji niezgodnych z LSR
4) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
5) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 7/2017, przedsięwzięcia 2.4.1

1) lista operacji po ocenie wstępnej
2) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 8/2017, przedsięwzięcia 1.3.4

1) lista operacji po ocenie wstępnej
2) lista operacji zgodnych z LSR
3) lista operacji niezgodnych z LSR
4) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
5) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 9/2017, przedsięwzięcia 1.5.2

1) lista operacji po ocenie wstępnej
2) lista operacji zgodnych z LSR
3) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR
2) losowanie wniosków w ramach naborów przeprowadzonych w terminie 2017.04.24 – 2017.05.19
3) lista osób upoważnionych do głosowania w ramach oceny wstępnej
4) lista osób upoważnionych do głosowanie w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru
5) lista osób upoważnionych do głosowanie w ramach wyboru operacji do dofinansowania

Szanowni Państwo, 06 października 2017 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 10/2017; 11/2017; 12/2017; 13/2017 oraz 14/2017.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 10/2017, przedsięwzięcia 1.2.2

1) lista operacji zgodnych z LSR 10-2017

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 11/2017, przedsięwzięcia 1.3.2

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 12/2017, przedsięwzięcia 2.2.3

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji niezgodnych z LSR

3) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

4) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 13/2017, przedsięwzięcia 2.3.1

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 14/2017, przedsięwzięcia 2.3.2

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie wniosków w ramach naborów przeprowadzonych w terminie 2017.07.28 – 2017.08.25

3) lista osób upoważnionych do głosowania w ramach oceny wstępnej i zgodności z LSR

4) lista osób upoważnionych do głosowanie w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru

5) lista osób upoważnionych do głosowanie w ramach wyboru operacji do dofinansowania

Szanowni Państwo, 22 marca 2018 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 15/2018; 16/2018; 17/2018; 18/2018; 19/2018; 20/2018; 21/2018; 22/2018 oraz 1/2018/G.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 15/2018, przedsięwzięcia 1.1.1

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 16/2018, przedsięwzięcia 1.2.2

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 17/2018, przedsięwzięcia 1.3.4

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 18/2018, przedsięwzięcia 1.5.1

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 19/2018, przedsięwzięcia 2.2.1

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 20/2018, przedsięwzięcia 2.3.1

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 21/2018, przedsięwzięcia 2.3.2

Informujemy, że na nabór 21/2018 nie złożono wniosku o dofinansowanie.

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 22/2018, przedsięwzięcia 2.4.1

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

3) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 1/2018/G, przedsięwzięcia 1.3.3

  1. Lista operacji zgodnych z LSR
  2. Lista operacji niezgodnych z LSR
  3. Lista oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru
  4. lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o powierzenie grantu
  5. Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie wniosków w ramach naborów przeprowadzonych w terminie 2018.01.08 – 2018.02.05

3) lista osób upoważnionych do głosowania w ramach oceny wstępnej i zgodności z LSR

4) lista osób upoważnionych do głosowanie w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru

5) lista osób upoważnionych do głosowanie w ramach wyboru operacji do dofinansowania

Szanowni Państwo, 20 czerwca 2018 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 23/2018; 24/2018; 25/2018; 26/2018;.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 23/2018, przedsięwzięcia 1.2.2

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 24/2018, przedsięwzięcia 1.3.2

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 25/2018, przedsięwzięcia 1.5.2

1) lista operacji niezgodnych z LSR

2) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 26/2018, przedsięwzięcia 2.3.2 

W ramach naboru 26/2018 nie wpłynął żaden wniosek

 

Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie wniosków w ramach naborów przeprowadzonych w terminie 2018.05.07 – 2018.05.21

3) lista osób upoważnionych do głosowania w ramach oceny wstępnej i zgodności z LSR, oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz wyboru operacji do dofinansowania

 

Szanowni Państwo, dnia 29 października 2018 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 27/2018; 28/2018; 29/2018; 30/2018; 31/2018; 32/2018 i 2/2018/G.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 27/2018, przedsięwzięcia 2.3.1

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 28/2018, przedsięwzięcia 2.3.2

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 29/2018, przedsięwzięcia 1.5.2

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 30/2018, przedsięwzięcia 1.5.1

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 31/2018, przedsięwzięcia 2.2.1

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 32/2018, przedsięwzięcia 2.2.2

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 2/2018/G, przedsięwzięcia 1.3.3

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

Władysławowo, dnia 05.11.2018

Szanowni Państwo, dnia 24 czerwca 2019 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 33/2019; 34/2019; 35/2019, dla naboru 3/2019/G  procedura oceny wniosków zakończyła się w dniu 17.06.2019

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 33/2019 przedsięwzięcia 1.3.1

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji niezgodnych z LSR

3) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

4) Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 34/2019, przedsięwzięcia 2.4.1

Informujemy, że jedyny wniosek, który wpłyną do biura w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, na prośbę Wnioskodawcy  został wycofany.

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 35/2019, przedsięwzięcia 2.2.3

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 3/2019/G, przedsięwzięcia 1.3.3

1) lista operacji po ocenie wstępnej

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR z dnia 28.05.2019

Władysławowo, dnia 24.06.2019

Aktualizacja list dla naborów 33/2019, 34/2019, 35/2019 nastąpiła w dniu 01.07.2019

Szanowni Państwo, dnia 23 marca 2020 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 36/2019; 37/2019; 38/2019; 39/2019; 40/2019; 41/2019; 42/2019; 43/2019; 44/2019 i 45/2019

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 36/2019 przedsięwzięcia 1.2.2

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 37/2019 przedsięwzięcia 1.3.4

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 38/2019 przedsięwzięcia 1.5.2

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 39/2019 przedsięwzięcia 2.3.1

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

3) Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 40/2019 przedsięwzięcia 2.3.2

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 41/2019 przedsięwzięcia 1.3.2

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 42/2019 przedsięwzięcia 2.4.1

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 43/2019 przedsięwzięcia 1.5.1

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 44/2019 przedsięwzięcia 2.2.2 – Premie

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji niezgodnych z LSR

3) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

4) Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 45/2019 przedsięwzięcia 2.2.2 Rozwój 

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji niezgodnych z LSR

3) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

4) Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie projektów

3) głosowanie w ramach oceny zgodności z LSR oraz w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru

4) głosowanie w ramach wyboru operacji do dofinansowania

Władysławowo, dnia 30.03.2020

 

Szanowni Państwo, dnia 22 stycznia 2021 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 4/2020/G, 45/2020, 46/2020, 47/2020, 48/2020, 49/2020, 50/2020, 51/2020, 52/2020, 53/2020, 54/2020 i 55/2020

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 4/2020/G przedsięwzięcia 1.3.3

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji niezgodnych z LSR

3) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

4) Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 46/2020 przedsięwzięcia 1.3.4

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

W związku z omyłką pisarską poniżej przedstawiamy Państwu skorygowane listy operacji.

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 47/2020 przedsięwzięcia 2.3.1

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji niezgodnych z LSR

3) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

4) Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

W związku z omyłką pisarską poniżej przedstawiamy Państwu skorygowane listy operacji.

1) Lista operacji zgodnych z LSR

3) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 48/2020 przedsięwzięcia 1.2.2

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 49/2020 przedsięwzięcia 1.3.2

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 50/2020 przedsięwzięcia 2.2.3

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

3) Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 51/2020 przedsięwzięcia 1.3.1

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji niezgodnych z LSR

3) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

4) Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 52/2020 przedsięwzięcia 1.5.1

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 53/2020 przedsięwzięcia 2.2.1 

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 54/2020 przedsięwzięcia 2.2.2 Rozwój 

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 55/2020 przedsięwzięcia 2.2.2 Premia

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

3) Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

 

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie projektów

3) głosowanie w ramach oceny zgodności z LSR oraz w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru

4) głosowanie w ramach wyboru operacji do dofinansowania

5) losowanie projektów własnych

6) głosowanie w ramach oceny zgodności z LSR oraz w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru i  głosowanie w ramach wyboru operacji do dofinansowania dla projektów własnych

 

Władysławowo, dnia 22.01.2021

 

Szanowni Państwo, dnia 3  listopada 2021 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 56/2021, 57/2021, 58/2021, 59/2021 i 60/2021

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 56/2021 przedsięwzięcia 1.2.2

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 57/2021 przedsięwzięcia 1.3.2

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 58/20201 przedsięwzięcia 1.3.4

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 59/2021 przedsięwzięcia 2.2.3

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 60/2021 Przedsięwzięcia 2.3.1 

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji niezgodnych z LSR

3) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

3)  Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR


 

Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie projektów

3) głosowanie w ramach oceny zgodności z LSR oraz w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru

4) głosowanie w ramach wyboru operacji do dofinansowania

 

Władysławowo, dnia 08.11.2021

 

Szanowni Państwo, dnia 9 marca 2022 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursu nr 61/2021

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki:

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 61/2021 przedsięwzięcia 1.3.1

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

 


 

Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie projektów

3) głosowanie w ramach oceny zgodności z LSR oraz w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru

4) głosowanie w ramach wyboru operacji do dofinansowania

 

Władysławowo, dnia 16.03.2022

 

Szanowni Państwo, dnia 18 maja 2022 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 62/2022 i 63/2022, w ramach konkursu 64/2022 nie wpłynął żaden wniosek

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki:

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 62/2022 przedsięwzięcia 2.2.2 Premia

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

3) Lista operacji niewybranych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 63/2022 przedsięwzięcia 2.2.2 Rozwój

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 64/2022 przedsięwzięcia 2.2.1 

Brak wniosków


Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie projektów

3) głosowanie w ramach oceny zgodności z LSR oraz w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru

4) głosowanie w ramach wyboru operacji do dofinansowania

 

Władysławowo, dnia 25.05.2022

 

Szanowni Państwo, dnia 09 sierpnia 2022 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 65/2022, 66/2022 i 67/2022.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki:

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 65/2022 przedsięwzięcia 2.2.1 Stwarzanie korzystnych warunków dla podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej o społecznych celach

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 66/2022 przedsięwzięcia 1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 67/2022 przedsięwzięcia 1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji


Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie projektów

3) głosowanie w ramach oceny zgodności z LSR oraz w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru

4) głosowanie w ramach wyboru operacji do dofinansowania

 

Władysławowo, dnia 12.08.2022

Szanowni Państwo, dnia 15.03.2023 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 69/2022, 70/2022 i 71/2022.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki:

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 69/2022 przedsięwzięcia 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury

1) Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji zgodnych z LSR – korekta z dnia 11.04.2023

2) Lista operacji niezgodnych z LSR

3) Lista operacji wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Lista operacji wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji – korekta z dnia 11.04.2023

4)  Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 70/2022 przedsięwzięcia 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze (premia)

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

3) Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 71/2022 przedsięwzięcia 1.3.3 Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie projektów

3) głosowanie w ramach oceny zgodności z LSR

4) głosowanie w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru i w ramach wyboru operacji do dofinansowania

 

Władysławowo, dnia 21.03.2023

 

protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR – z dnia 01.06.2023 ocena protestów

Władysławowo, dnia 02.06.2023

Szanowni Państwo, dnia 31.10.2023 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 72/2023 i 73/2023.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki:

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 72/2023 przedsięwzięcia 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze (premia)

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 73/2023 przedsięwzięcia 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze (rozwój)

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji niezgodnych z LSR

3) Lista operacji wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

4) Lista operacji niewybranych do dofinansowania

 


Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie projektów

3) głosowanie w ramach oceny zgodności z LSR

4) głosowanie w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru i w ramach wyboru operacji do dofinansowania

 

Władysławowo, dnia 06.11.2023

Szanowni Państwo, dnia 20.02.2024 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursu nr 74/2023 przedsięwzięcia 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze (premia).

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki:

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie projektów

3) głosowanie w ramach oceny zgodności z LSR, oceny według lokalnych kryteriów wyboru i w ramach wyboru operacji do dofinansowania

 

Władysławowo, dnia 27.02.2024Powiat i Gminy Partnerskie