+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Zapytania ofertowe – archiwalne

Rok 2020

Zapytanie ofertowe nr 02/2020/EE na wykonanie pokazowej instalacji odnawialnych źródeł energii. – wybrano wykonawcę

Zapytanie ofertowe nr 01/2020/EE na wykonanie pokazowej instalacji odnawialnych źródeł energii. – zakończone bez wyboru oferty

Zapytanie ofertowe nr 01/2020/PWR na dostawę materiałów reklamowych – pozostawione bez wyboru oferty

Rok 2019

Zapytanie cenowe na przeprowadzenie badania potrzeb organizacji pozarządowych działających na terenie PLGR (Powiat Pucki)

Zapytanie ofertowe 01/01/2019 na świadczenie usług teleinformatycznych i serwisowych systemu alarmowego

Zapytanie ofertowe nr 09/05/2019 na dostawę materiałów reklamowych

Rok 2018

Zapytanie ofertowe nr 08/11/2018 na organizację wizyty studyjnej do Finlandii i Łotwy

Zapytanie ofertowe nr 09/11/2018 na organizację wizyty studyjnej do Bułgarii

Zapytanie ofertowe nr 07/10/2018 na wykonanie aranżacji wystawy, której tematyka związana ma być z edukacją ekologiczną.

Zapytanie ofertowe nr 06/05/2018 na opracowania i wydruk 7 map rysunkowych gmin obszaru PLGR oraz 8 plansz edukacyjnych – pozostawione bez wyboru oferty

Zapytanie ofertowe nr 05/05/2018 na opracowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych w ramach programu edukacji ekologicznej i regionalnej – pozostawione bez wyboru oferty

Zapytanie ofertowe nr 04/04/2018 na organizację wyjazdu studyjnego do Wioski Garncarskiej

Zapytanie ofertowe nr 03/03/2018 na świadczenie usług szkoleniowych skierowanych do organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Puckiego – pozostawione bez wyboru oferty

Zapytanie ofertowe nr 02/03/2018 na świadczenie usług doradztwa księgowego i prawnego dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Puckiego.

Rok 2017

Zapytanie ofertowe nr 04/03/2017 na wykonanie oraz dostawę odzieży reklamowej

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2017 na wykonanie oraz dostawę artykułów reklamowych

zapytanie_ofertowe_04-03-2017

Rok 2016

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 04/09/2016 na świadczenie usług hotelowych, cateringowych i konferencyjnych – nowe

Zapytanie ofertowe nr 04/09/2016 na świadczenie usług hotelowych, cateringowych i konferencyjnych – unieważnione

Zapytanie ofertowe nr 02/05/2016

Zapytanie ofertowe nr 03/06/2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2016 na wykonanie (zakup), dostawę i montaż osłon okiennych

Zapytanie ofertowe nr 06/10/2016 na opracowanie, wdrożenie i obsługe aplikacji internetowej wspomagającej obsługe wniosków w ramach mechanizmu RLKS

Zał. nr 1 do zapytania nr 05/09/2016 – wzór oferty

zał. nr 1 do zapytania nr 01/07/2016/RPO

zał. nr 2 do zapytania nr 01/07/2016/RPO

zał. nr 3 do zapytania nr 01/07/2016/RPOPowiat i Gminy Partnerskie