+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Stowarzyszenie

Formalne utworzenie stowarzyszenia Północnokaszubska LGR miało miejsce w dniu 22.09.2009 r., w którym odbyło się zebranie założycielskie. W spotkaniu tym uczestniczyło 76 członków założycieli. Podjęli oni stosowne uchwały umożliwiające rejestrację podmiotu w sądzie. W dniu 01.10.2009 przedstawiciel Komitetu Założycielskiego złożył w Sądzie Rejonowym Gdańsk Południe, Wydział VIII Gospodarczym dokumenty dla rejestracji stowarzyszenia. W dniu 02.11.2009 nastąpiła rejestracja stowarzyszenia przez Sąd Rejonowy Gdańsk Południe, Wydział VIII Gospodarczy pod nazwą PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA (nazwa skrócona „Północnokaszubska LGR”). Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000340618.

W skład Północnokaszubskiej LGR wchodzi 7 gmin stanowiących łącznie obszar Powiatu Puckiego . Ludność według stałego miejsca zameldowania na 31 grudnia 2013 r. wynosiła 81 597 osoby. Powierzchnia gmin wchodzących w skład LGR to 572,14 km².

Gminy Miejskie:

Hel
Ludność 3767
Powierzchnia 21,72 km²
Jastarnia
Ludność 3926
Powierzchnia 7,80 km²
Puck
Ludność 11338
Powierzchnia 4,79 km²
Władysławowo
Ludność 14927
Powierzchnia 39,22 km²

Gminy Wiejskie:

Kosakowo
Ludność 9047
Powierzchnia 50,14 km²
Krokowa
Ludność 10333
Powierzchnia 211,09 km²
Puck
Ludność 22927
Powierzchnia 242,73 km²


Powiat i Gminy Partnerskie