+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Ankiety

Szanowni Państwo

mamy dla Państwa kolejne dwie ankiety, pierwsza adresowana jest do przedsiębiorców, rolników, a także osób zamierzających uruchomić działalność gospodarczą.
Druga ankieta jest adresowana do mieszkańców, NGO oraz instytucji samorządowych.
Wypełnienie ankiety zajmie Państwu dosłownie kilka, kilkanaście minut, a nam pozwoli lepiej zaplanować wydatkowanie środków, które służyć powinny rozwojowi całego obszaru Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim którzy wypełnili ankietę dotyczącą diagnozy obszary oraz priorytetowych kierunków rozwoju. Do biura PLGR trafiło przeszło 320 ankiet, zgromadzony materiał jest poddawany analizie przez Zespół roboczy ds. Lokalnej Strategii Rozwoju i w miarę możliwości zostanie uwzględniony w LSR.
Gorąco zachęcamy do wypełninia ankiety!

Firmy
https://forms.gle/XJjbX4Yh8BuRBdx38

Mieszkańcy
https://forms.gle/th8NQWv7YtLVt1Wg9Powiat i Gminy Partnerskie