+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Zakończone projekty

Dywersyfikacja działalności gospodarczej to zagadnienie wzbudzające wiele emocji wśród rybaków oraz osób związanych z sektorem rybackim. Samo słowo oznacza działania polegające na rozszerzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez np. wprowadzenie nowego asortymentu, nowych usług czy zmianę dotychczas stosowanych metod produkcji. Jednak jak powiedział w trakcie projektu zapytany o dywersyfikacje swojej działalności rybak „Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić”.  Podjęcie decyzji o dywersyfikacji działalności rybackiej jest szczególnie trudne na obszarach obu LGR-ów, miejsc o wyjątkowej w skali kraju koncentracji ludzi zajmujących się połowami morskimi, gdzie przez dziesięciolecia głównym zajęciem mieszkańców było rybołówstwo.

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka wraz ze Słowińską Lokalną Grupą Rybacką poprzez realizacje wspólnego projektu „DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI RYBACKIEJ ORAZ PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK” podjęły próbę nawiązania współpracy między Lokalnymi Grupami Rybackimi z krajów Unii Europejskiej w celu zdobycia wiedzy i umiejętności oraz doświadczeń dot. Różnicowania działalności rybackiej, w tym projektów zrealizowanych przy wsparciu Osi IV PO RYBY 2007-2013.

Zadania przewidziane w ramach projektu obejmowały realizacje kilku wspólnych przedsięwzięć aktywizujących osoby bezpośrednio związane z sektorem rybackim. Uczestnikami projektu byli członkowie oraz mieszkańcy obszaru Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Słowińskiej Grupy Rybackiej. Zrealizowane zadania:

 • Konferencja dla podmiotów sektora rybackiego na temat dywersyfikacji działalności rybackiej – dobre praktyki oraz możliwości finansowania zewnętrznego,
 • Wizyta studyjna do LGR w Finlandii,
 • Szkolenie z zakresu aspektów prawnych i ekonomicznych dywersyfikacji działalności gospodarczej,
 • Przygotowanie i publikacja materiałów dot. Dobrych praktyk różnicowania działalności rybackiej.

Kluczowym w ocenie uczestników elementem projektu był wyjazd studyjny, w ramach którego mieliśmy okazję zapoznać się (w Finlandii) z działalnością dwóch grup rybackich  – Kainuu-Koillismaa w Kajaani oraz East Finland w Kerimaki. W czasie rozmów zidentyfikowano wspólne dla obu krajów problemy sektora:

 

*         Zakaz połowu pławnicami,

*         Podział kwoty dorszowej,

*         Rozdzielanie limitów,

*         Obszary morskie:

*         Kopaliny: żwir, ropa, gaz,

*         Wiatraki,

*         Ropociągi, gazociągi, kable energetyczne, telefoniczne,

Kolejne działania realizujące cel projektu to organizacja poniżej opisanhch spotkań:

– Konferencjia w ramach której przedstawiciele partnerów projektu PLGR oraz SGR zaprezentowali działalność grup, w tym szczególnie wykorzystanie środków przeznaczonych dla sektora rybackiego. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się prezentacje  Lokalnych Grup Rybackich z Estonii oraz Szwecji dot. m.in. dywersyfikacji sektora rybackiego w obu krajach.

 

– Szkolenie z aspektów prawnych i ekonomicznych dot. dywersyfikacji oraz turystyki. Szkolenie odbyło się w Jarosławcu. Prowadzili je eksperci z dziedziny prawa, turystyki oraz specjalistka ds. pescatourismu z Włoch. Radca prawny Pan Bartosz Biechowski, na przykładzie funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej pomysłów na dywersyfikację działalności rybackiej przedstawił szanse i możliwości wdrożenia ich w Polsce w aspekcie krajowych uregulowań prawnych. Dr Zbigniew Głąbiński – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki przedstawił uczestnikom projektu dobre przykłady działalności turystycznej na obszarach nadmorskich łączące usługi noclegowe z innymi atrakcjami. Szkolenie zakończyło wystąpienie Pani Gianny Saby, eksperta ds. pescatourismu ze stowarzyszenia Pescatour w Sardynii.  Przedstawiła ona uczestnikom projektu ideę pescatourismu, czyli turystyki rybackiej, omówiła uregulowania prawne, dzięki którym rybacy z Włoch mogą prowadzić tego typu działalność, podzieliła się doświadczeniami związanymi z realizacją tej formy dywersyfikacji działalności rybackiej.

Podsumowanie

Nowo zdobyte doświadczenia pomogły uczestnikom sprecyzować zakresy dywersyfikacji w kontekście sektora rybackiego, która może polegać m.in.:

a) Na dywersyfikacji działalności połowowej co można osiągnąć poprzez np. nowe techniki połowowe lub zakup nowego sprzętu.*

b) Na różnicowaniu działalności w obrębie łańcucha dystrybucji i przetwórstwa ryb np. sprzedaż bezpośrednia lub marketing.*

c) Na podejmowaniu dodatkowej działalności przez rybaków i ich rodziny, dzięki czemu oprócz rybołówstwa rybacy mogą uzyskiwać dodatkowy dochód z takich działań jak turystyka czy gastronomia.*

d) Na szerszej dywersyfikacji całego obszaru rybackiego w kierunku sektorów niezwiązanych z rybactwem np. usług społecznych, produkcji energii odnawialnej czy innych nowych dziedzin.*

Zrealizowany projekt pomógł nam zidentyfikować problemy sektora dot. wyzwania jakim niewątpliwie jest dla każdego rybaka dywersyfikacja jego działalności. Projekt dał również uczestnikom możliwość zaobserwowania dobrych przykładów działań dywersyfikacji sektora rybackiego na terenie Unii Europejskiej, które mamy nadzieję będą stanowiły inspirację dla Polskich Rybaków.

Projekt „Dywersyfikacja sektora rybackiego” został sfinansowany ze środków PO RYBY 2007-2013 w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

* materiały wykorzystane z zasobów Farnet Fisheries Areas Network – przewodnik nr 5 /https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/

Broszura – promocja dobrych praktyk – przykładowe projekty dywersyfikacji

Autor: Dagmara Mliczyńska – Hajda

Tytuł: Pozytywne wzorce zagospodarowania przestrzennego obszarów nadmorskich

Polski

73

Opis:

Poradnik powstał jako rezultat projektu, przeprowadzonego wspólnie przez dwie lokalne grupy rybackie: LGR Zalew Szczeciński i Północnokaszubską LGR.

Poradnik prezentuje przykłady i obserwacje poczynione w czasie dwóch wizyt studyjnych przeprowadzonych w maju i czerwcu 2012r. Program wizyt studyjnych obejmował część dwóch województw: pomorskiego [Brodnica, Chmielno, Hel, Jastarnia, Jastrzębia Góra, Jurata, Kartuzy, Karwińskie Błota, Kościerzyna, Krokowa, Puck, Rozewie, WŁADYSŁAWOWO, Żarnowiec] i zachodniopomorskiego [Lubin, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Świnoujście] oraz trzy miejscowości niemieckiej części wyspy Uznam [Ahlbeck, Heringsdorf, Kamminke].

Pobierz poradnik:

pdfw formacie PDF (6,35 MB)

Treść książki dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0.).Warunki licencji sa dostepne na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

W dniach 22 – 27 października 2012 r. przedstawiciele Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybacki i Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby uczestniczyli w wyjeździe studyjny do Estonii i Finlandii zrealizowanym w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Celem wyjazdu było zdobycie wiedzy, umiejętności, wymiany doświadczeń na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. Uczestnicy mogli zapoznać się m.in z wykorzystaniem kultury, tradycji i folkloru rybackiego na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa oraz rozwiązań w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Pierwszym przystankiem w trakcie 5 dniowej wizyty było miasto Tartu oraz okolice jeziora Võrtsjärv, gdzie w trakcie dwudniowego pobytu zapoznaliśmy się ze specyfiką estońskiego rybactwa oraz analizowano wykorzystanie kultury, tradycji i folkloru rybackiego na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.

Trzeciego dnia udaliśmy się na teren Development Association of Peipsi Fishery Area (Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa Regionu Pejpus), w którym mieliśmy okazje zobaczyć projekty z zakresu wykorzystania rozwiązań dot. Ekologii i ochrony środowisk, które uzyskały wsparcie z OSI 4.

W kolejnych dniach poznaliśmy tamtejsze sposoby promowania produktów lokalnych, uczestnicząc w lokalnej wystawie żywieniowej w Helsinkach.

Ponadto wszyscy uczestnicy wyjazdu mieli okazje zwiedzić kilka portów i przystani rybackich.

Wyjazd studyjny do Estonii i Finlandii został zrealizowany w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”

Raport z wyjazdu studyjnego

W dniach 8-11 grudnia 2012 r. delegacja, reprezentowana przez przedstawicieli Północnokaszubskiej LGR, dyrektorów szkół gastronomicznych z powiatu puckiego oraz przedstawicieli samorządów, którym szkoły podlegają, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym na teren Szwecji, do miejscowości Lidkoping.

Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy, wymiana informacji i doświadczeń na rzecz rozwoju i promocji obszarów zależnych od rybactwa, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów rybactwa.

Uczestnicy wyjazdu od pierwszego dnia mieli możliwość zapoznać się z promocją lokalnych wyrobów gastronomicznych zwłaszcza produktów pochodzących rybołówstwa. W kolejnych dniach zostały zaprezentowane szczegóły wybranych projektów realizowanych przez szwedzką LGR („Vänern Archipelago and Mount Kinnekulle”) we współpracy ze szkołą gastronomiczną De La Gardie. Polegały one na skatalogowaniu wszystkich gatunków ryb występujących w jeziorze Vänern i przypisaniu im oznaczeń w zależności od liczebności populacji i tak kolorem zielonym oznaczano gatunki, które licznie występują w jeziorze, na żółto oznaczano gatunki licznie występujące ale przy utrzymaniu takiej intensyfikacji połowów może dojść do ich przełowienia, na czerwono oznaczano gatunki, którym grozi przełowienie. W ramach tego projektu młodzież ze szkoły gastronomicznej odbyła szereg wizyt studyjnych, dzięki którym zapoznano się z sytuacją lokalnego rybołówstwa i siecią dystrybucji produktów rybactwa na tym terenie. Wprowadzenie takiego oznaczenia pozwoliło na zwrócenie uwagi młodzieży na problem zachowania zagrożonych gatunków ryb w jeziorze Vanern.
Kolejnym omawianym projektem było utworzenie i prowadzenie przez uczniów szkoły gastronomicznej w Lidkoping restauracji. Restauracja działa przez trzy dni w tygodniu, gdzie po uprzedniej rezerwacji miejsc można przyjść i zjeść smaczny i tani obiad. Serwowane są gównie ryby poławiane w jeziorze Vänern, ale mięsne potrawy też znajdują się w karcie. Taki system nauki przedmiotów zawodowych jest bardzo dobrze odbierany przez uczniów.

Wyjazd studyjny do Szwecji został zrealizowany w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”.

Raport z wyjazdu

W dniach 16 – 20 października 2012 r. w ramach projektu współpracy realizowanego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką oraz Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby, odbył się wyjazd studyjny do Bawarii. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele powiatów, miast i gmin należących do PLGR oraz LGR Kaszuby. Celem wyjazdu studyjnego było zdobycie wiedzy, umiejętności oraz wymiana informacji i doświadczeń na temat aktywizacji społeczności lokalnych, angażowanie w podejmowane działania na obszarach zależnych od rybactwa, możliwości rozwoju turystyki i agroturystyki.

Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość przyjrzenia się działalności gospodarstw rybackich, zapoznania się ze sposobami promocji regionu i ich wpływem na rozwój turystyki i agroturystyki. Ważnym elementem wyjazdu było również poznanie projektów realizowanych przez Lokalną Grupę Rybacką Tirschenreuth.

Program wizyty obejmował m.in.:

–    spotkanie z przedstawicielem lokalnej organizacji działającej w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych i angażowania w oddolne działania na obszarach zależnych od rybactwa,

– poznanie projektów realizowanych przez Lokalną Grupę Rybacką min. skansen historyczny Barnau – Tachov,

–   zapoznanie z projektem czynnej ochrony przyrody na obszarach stawowych pn. „Waldnaabaue“ oraz z działalnością gospodarstwa rybackiego promującego tradycyjne metody produkcji oraz ich wpływem na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki,

–   odwiedzenie Kornthan, jednej z najbardziej malowniczych wiosek rybackich Starej Bawarii, gdzie zaprezentowane zostały zastosowania rozwiązań zwiększających atrakcyjność turystyczną miejscowości,

–    zapoznanie z działalnością gospodarstw rybackich oraz ich udziałem w produktowych imprezach promocyjnych oraz ich wpływem na rozwój ruchu turystycznego w regionie,

– poznanie pomysłu promocji produktów rybnych poprzez stworzenie ścieżki „fantastycznego karpia”,

–  przedstawienie wpływu ośrodka miejskiego na rozwój turystyki i agroturystyki na okolicznych obszarach zależnych od rybactwa oraz na aktywizację lokalnej społeczności i angażowanie w działania na rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Wyjazd studyjny do Bawarii zrealizowany został w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”.

Raport z wyjazdu

W dniach 26-30 listopada 2012 r. delegacja, reprezentowana przez przedstawicieli dwóch Lokalnych Grup Rybackich tj. Północnokaszubską LGR oraz LGR Kaszuby w ramach projektu współpracy zrealizowanego w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym na tereny Meklemburgii – Pomorze Przednie.

Celem wyjazdu było zdobycie wiedzy i umiejętności na temat zagospodarowania obszarów zależnych od rybactwa oraz poszukiwanie ścieżki rozwoju dla obszarów zależnych od rybactwa
z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych.

Uczestnicy wyjazdu od pierwszego dnia mieli możliwość przyjrzeć się zagospodarowaniu przestrzennemu oraz wykorzystaniu kulturowych zasobów lokalnych w miejscowości Straslund oraz na Wyspie Rugen. Zobaczyć w jaki sposób połączono historię i tradycję pięknie zachowanych średniowiecznych budowli z nowoczesną techniką i nauką. Najlepszym przykładem takiego połączenia było Muzeum Morza usytuowane w zbudowanym z cegły w XIII wieku budynku służącym wtedy jako klasztor. Samo muzeum jest największym muzeum nauk przyrodniczych na północno – wschodnim wybrzeżu Niemiec.

W przeciągu następnych dni, uczestnicy zwiedzili takie miejscowości jak Baabe, Sellin, Thiessow, Warnemunde, Rostock czy Lubeke, w których szczególną uwagę przykuwał ład przestrzenny, szczególny układ budynków który tworzył harmonijną całość.

Ponadto wszyscy uczestnicy wyjazdu mieli okazje zobaczenia kilka portów i przystani. Podczas pobytu w miejscowości Sassnitz usiedliśmy na rozmowy z przedstawicielami tamtejszego Zrzeszenia Rybaków oraz mniejszych Grup Rybackch podczas której poznaliśmy specyfikę niemieckiego. W Thiessow odbyło się również spotkanie z przedstawicielem zakładu przetwórstwa rybnego pierwszego stopnia, który opowiadając o specyfice swej pracy oprowadził uczestników wyjazdu po swej firmie.

Uczestnicy gościli również w Centrum Solarnym w miejscowości Wietow, gdzie odbył się wykład na temat odnawialnych źródeł energii. Na zakończenie pobytu, w ramach poszukiwań ścieżki rozwoju dla obszarów zależnych od rybactwa z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych uczestnicy udali się do Lubeki, gdzie doskonałym przykładem inicjatyw lokalnych był pobyt na Jarmarku Bożonarodzeniowym.

Wyjazd studyjny do Meklemburgii został zrealizowany w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”.

Raport z wyjazdu

W dniu 10 sierpnia w Gdańsku na Targu Rybnym, Północnokaszubska LGR wraz LGR Kaszuby i LGR Zalew Wiślany zorganizowały imprezę promocyjną – Fischmarkt 2013.

Impreza ta stanowiła nawiązanie do wielkowiekowej tradycji Targu Rybnego w Gdańsku sięgającej 1343 roku.

Choć pogoda przed południem nie dopisywała, tuż przed godziną 13 na Motławie pojawiły się tradycyjne łodzie z Jastarni – Pomeranki zwiastujące rozpoczęcie Fischamrktu. Wśród kilkudziesięciu rybaków przypłynął swoją łodzią Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Pomeranki przybyły pod Żuraw Gdański, gdzie rybacy rozładowali ładunek świeżych i wędzonych ryb. Spod Żurawia ruszył kolorowy pochód z rybami w plecionych koszach, na drewnianych taczkach i skrzyniach w kierunku Targu Rybnego.

Na scenie Prezesi trzech lgr-ów powitali gospodarza – prezydenta Gdańska przekazując symboliczną skrzynię ryb, a także wszystkich zgromadzonych gości, po czym dokonano uroczystego otwarcia Fichmarktu.

Na Fischmarktcie można było zobaczyć jak wygląda tradycyjna kaszubska, rybacka chata. Obecni tam rybacy prezentowali rzemiosło rybackie, w tym m.in. skręcanie lin, naprawę sieci. Na Targu Rybnym nie zabrakło produktów rybnych, co godzinę odbywała się degustacja ryb, głównie wędzonych – dominowały flądry i śledzie. Łącznie rozdano przeszło pół tony ryb. Nie brakowało amatorów zdrowej ryby i za każdym razem, kiedy je rozdawano, ustawiała się długa kolejka. Dla tych, którym było mało, znalazło się też stanowisko, gdzie można było rybę kupić, zarówno usmażoną, jak i tradycyjnie wędzoną.

Na scenie swój repertuar przedstawiły zespoły regionalne Kaszub środkowych i Północnych oraz Warmii. Koncert szant z Pomeranek usłyszeliśmy w wykonaniu słynnego Jerzego Porębskiego. Uzupełnieniem Fischmarktu były stoiska twórców ludowych, gdzie można było m.in. nabyć autentyczne wyroby rogarskie, ceramikę czy też rzeźby.

Na Targu Rybnym zaprezentowano prawdziwą wędzarnię, z której można było kupić bezpośrednio uwędzone ryby. Podczas imprezy nie zabrakło też pokazów gotowania na żywo i konkursów kulinarnych, w których głównym bohaterem były oczywiście ryby. Swoje umiejętności kulinarne zaprezentowali min. Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, Wojewoda Warmińsko Mazurskiego Marian Podziewski, Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Jacek Protas oraz Paweł Orłowski Wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Na zakończenie Jarmarku wystąpił Jerzy Porębski – polski pieśniarz, wykonawca szant i autor piosenek o tematyce morskiej.

Poprzez to wydarzenie Lokalne Grupy Rybackie chciały przypomnieć o roli rybaków z życiu dawnego Gdańska. Fischmarkt miał na celu przede wszystkim promocję bałtyckich ryb, których nie powinniśmy sobie na co dzień żałować. Była to także promocja obszarów na których działają Północnokaszubska LGR, LGR Kaszuby i LGR Zalew a także promocja kultury rybackiej, ludowej i kaszubskiej jednocześnie.

Za zrealizowanie tak ciekawego wydarzenia promującego obszary zależne od rybactwa oraz ryby bałtyckie. LGRy otrzymały od Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Kazimierza Plocke pismo z gratulacjami.

Zapraszamy do galerii.

Zamysłem Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby było zwrócenie uwagi przyszłych kucharzy na szczególny składnik dań kaszubskich jakim jest ryba, w szczególności rodzime jej gatunki. Dla efektywnego wykorzystania ryb w kuchni konieczna jest umiejętność rozpoznawania świeżości surowca, jego obróbki oraz przyrządzania w towarzystwie innych składników charakterystycznych dla kuchni kaszubskiej.

Do udziału w projekcie LGR Kaszuby oraz Północnokaszubska LGR zaprosiły uczniów i nauczycieli sześciu szkół ponadgimnazjalnych, kształcących w zawodach gastronomicznych. Na zaproszenie Lokalnych Grup Rybackich z dużym zainteresowaniem odpowiedziały:

 • Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie,
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Pucku,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie.

Promocja produktów rybnych podczas XV Światowego Zjazdu Kaszubów

Pierwszym działaniem zrealizowanym w ramach projektu była promocja produktów rybnych podczas XV Światowego Zjazdu Kaszubów we Władysławowie. Uczniowie szkół z obszaru PLGR przygotowali i rozdysponowali poczęstunek rybny dla uczestników zjazdu – 4 tys. porcji zupy rybnej oraz rolmopsów śledziowych, a także 200 kg wędzonej belony.

   

Wyjazd studyjny rozpoczynający projekt edukacyjny dotyczący produktów rybactwa

W dniu 8 października 2013 r. odbył się pierwszy edukacyjny wyjazd studyjny rozpoczynający projekt edukacyjny dotyczący produktów rybactwa. Realizacja przedsięwzięcia swym zakresem obejmuje między innymi: wizyty studyjne grup uczniów z każdej szkoły gastronomicznej wraz z opiekunami po obszarach LGR Kaszuby oraz Północnokaszubskiej LGR , edukację gastronomiczną w postaci zajęć teoretycznych oraz warsztaty kulinarne.

W inauguracji projektu udział wzięli przedstawiciele ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych oraz uczniów kształcący się w zawodzie kucharza z obszaru LGR Kaszuby tj. Przodkowa, Somonina i Sierakowic. Celem wyjazdu było zapoznanie się z miejscami związanymi z historią i kulturą rybacką w tym: portów, kutrów przetwórni, a także restauracji rybnych. Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili port w Helu, gdzie odbyło się spotkanie z rybakiem, który precyzyjnie omawiał budowę kutrów. Następnie miejsce miała wizyta w Muzeum Szkutnictwa Pana Juliusza Strucka. Na zakończenie przedsięwzięcia odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu.

 

 

Zajęcia praktyczne w przetwórni ryb

W dniu 24 października br. odbyły się pierwsze zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie edukacyjnym dotyczącym produktów rybactwa. Zajęcia odbyły się w przetwórni ryb „Szkuner” sp. z o.o. we Władysławowie. W trakcie zajęć młodzież m.in. w praktyce zapoznała się z cyklem obiegu przetwórczego ryb, od momentu wyjęcia ich z wody, po wstępne przetwarzanie (patroszenie, filetowanie) po mrożenie, przygotowanie do transportu.

Projekt jest współorganizowany przez LGR Kaszuby oraz Północnokaszubską LGR w ramach projektu współpracy, którego celem jest promocja w zakresie pomorskiej rybnej kuchni regionalnej przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa na terenach działania Północnokaszubskiej LGR oraz LGR Kaszuby w oparciu o gastronomię.

Zajęcia gastronomiczne z uznanymi mistrzami kuchni

Najbardziej rozbudowanym działaniem, a jednocześnie najbardziej oczekiwanym przez uczestników projektu, były zajęcia gastronomiczne. Zajęcia te, to 72 godziny spędzone w doskonale wyposażonych pracowniach gastronomicznych szkół biorących udział w projekcie. Uczniowie w trzech 10-osobowych  zespołach  międzyszkolnych tj. 5 osób z wybranej szkoły z obszaru LGR Kaszuby oraz 5 osób z wybranej szkoły z obszaru PLGR wzięli udział w warsztatach gastronomicznych, obejmujących trzy całodniowe spotkania. Podczas warsztatów mieli okazję nauczyć się przygotowania przekąsek, zup oraz dań głównych na bazie ryb. Zajęcia poprowadzili uznani mistrzowie kuchni zrzeszeni w Stowarzyszeniu Kucharzy Polskich, Panowie Krzysztof Szulborski, Kazimierz Żołnowski oraz Andrzej Ławniczak – uczestnicy licznych znaczących w kraju i za granicą wydarzeń kulinarnych. Podczas zajęć uczniowie wspólnie z prowadzącymi mieli możliwość wykonania wielu potraw. Niezwykle interesująca była też szansa podpatrywania w trakcie pracy utytułowanych szefów kuchni,  mistrzów kucharskich z wieloletnią praktyką i doświadczeniem. W sumie zrealizowano II edycje zajęć, w których wzieło udział 60 uczniów ze szkół zaangażowanych w realizację projektu.

Książka kucharska „Kuchnia z ikrą”

Publikacja ta jest zwieńczeniem realizacji projektu, podsumowaniem wielu godzin pracy uczniów i towarzyszących im nauczycieli. W książce znajduje się zbiór przepisów na dania z ryb wskazane przez uczniów – uczestników Projektu. Proponują oni potrawy zainspirowane zrealizowanymi podczas Projektu działaniami. Ponadto publikacja  została wzbogacona o wybrane przepisy szefów kuchni na potrawy, które przyrządzone były podczas zajęć gastronomicznych.

Poniżej przedstawiamy materiał filmowy, który powstał podczas realizacji projektu:

Realizujemy projekt pn. Edukacja Ekologiczna w sieci!

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka wraz z partnerami Słowińską Grupą Rybacką, Lokalną Grupą Rybacka Pojezierze Bytowskie oraz Lokalną Grupą Rybacką Kaszuby rozpoczyna realizację partnerskiego projektu pn. Edukacja Ekologiczna w Sieci dofinansowanego w ramach Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Realizacja zadania jest kolejnym działaniem aktywizującym lokalne społeczności podejmowanym przez LGR.

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej i spójnej kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej  z edukacją ekologiczną przy wykorzystaniu nowoczesnego narzędzia w postaci aplikacji edukacyjnej oraz stworzenie ogólnodostępnej strony internetowej. Kampania adresowana jest do wszystkich mieszkańców  i turystów, a samo narzędzie edukacyjne (interaktywne gry, zabawy, komiksy) dedykowane jest uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach realizacji przedsięwzięcia nastąpi przygotowanie punktów informacji ekologicznej w LGR-ach w oparciu o zakupione i udostępnione stoły multimedialne z ekranem dotykowym w czterech Centrach Edukacji i Promocji LGR we Władysławowie , w Łupawsku, Przewłoce  iChmielnie.

Projekt zakłada aktywizację mieszkańców poprzez edukację ekologiczną tj.:

 • przygotowanie aplikacji edukacyjnej (m.in. interaktywne gry, komiksy, puzzle) o tematyce związanej  z ekologią, ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, bioróżnorodnością
 • stworzenie strony www z aplikacją na urządzenia mobilne
 • udostępnienie opracowanej aplikacji na stronach www LGR biorących udział w projekcie
 • przekazanie aplikacji do szkół, organizacjom współpracującym, a także podmiotom i organizacjom turystycznym
 • przygotowanie punktu informacji ekologicznej w oparciu o zakupione stoły multimedialne zlokalizowane w Centrach Promocji i Edukacji Lokalnych Grup Rybackich biorących udział w Projekcie (Chmielno, Władysławowo, Łupawsko, Przewłoka)

Kluczowe w projekcie jest dotarcie z informacją do mieszkańców i turystów, gdzie wykorzystane zostanie doświadczenie w animowaniu i aktywizowaniu lokalnej społeczności zdobyte przez LGR w ostatnich 5 latach. W ramach projektu zaplanowano narzędzia edukacyjne i rozwiązania, które zakładają dotarcie  do mieszkańców z wiedzą i informacjami w nowoczesny i atrakcyjny sposób z wykorzystaniem innowacji polegających na odejściu od podręcznikowej i konferencyjnej formuły przekazywania wiedzy. 

Całkowita wartość projektu to 169.000,00 zł

Poniżej przedstawiamy efekt realizacji  projektu.

Ekowsieci.pl to portal, który uczy ekologii poprzez zabawę, animacje, bajki, darmowe gry edukacyjne, komiksy (z możliwością tworzenia własnych), jak również kącik EKO-spryciarze, pokazujący, jak nadać niektórym przedmiotom drugie życie.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Maszoperia Pomorskich Grup Rybackich  jest  nieformalną siecią stworzoną przez osiem lokalnych grup rybackich Województwa  Pomorskiego w połowie 2011 roku.  Jest to  również pierwsza tego rodzaju inicjatywa  grup rybackich w Polsce.

Termin „Maszoperia” oznacza rybacką spółkę polegającą na szeroko rozumianej współpracy i solidarności ludzi morza oraz ich rodzin. Pomorskie Grupy  Rybackie zawiązały porozumienie w celu wzajemnego wsparcia przy wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz współpracy i wypracowywania postulatów do instytucji zaangażowanych we wdrażanie Osi 4 PO RYBY.

Na początku powstania Maszoperii przewodnictwo nad działaniem sieci objęła Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. Od początku 2012 przewodnictwo w Maszoperii zostało przekazane na ręce  Słowińskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Obecnie zadanie kierowania i organizowania prac Maszoperii do końca 2012rprzypadło Lokalnej Grupie Rybackiej Kaszuby.

Lokalne Grupy Rybackie zrzeszone w Maszoperii:

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
Słowińska Lokalna Grupa Rybacka   
Lokalna Grupa Rybacka „Kaszuby”
Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórėnka”
Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei”  
Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”
Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”  
Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie

Więcej informacji na stronie MASZOPERII POMORSKICH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH maszoperia.org.pl

Gwałtowny wzrost populacji kormorana trwający od lat 80 minionego stulecia aż do teraz powoduje ciągłe konflikty na linii ochrona ptaków – interesy rybaków z ekonomicznego punktu widzenia.

W dniu 15 listopada 2012 r w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni odbyła się konferencja pt.” Kormoran w aspekcie zrównoważonej gospodarki rybackiej”. Konferencja organizowana była we współpracy Północnokaszubskiej LGR wraz z LGR Zalew Szczeciński w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Honorowy patronat nad konferencją objeli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struck oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Gemblewicz.

Konferencja skupiła w siedzibie MIR osoby zainteresowane problematyką ogromnych strat w środowiskach rybackich oraz naruszaniem biotopów wywołanych przez dynamiczną ekspansję kormorana. Na sali obecni byli przedstawiciele środowisk rybackich, naukowych, ekologicznych, samorządowych oraz reprezentanci Finlandii, Niemiec i Estonii, którzy przedstawili sytuację kormorana w swoich krajach, metody szacowania populacji oraz metody minimalizacji skutków działalności tego ptaka.

W Polsce od 1980 roku z kilkuset par lęgowych, populacja rozrosła się do 27 tys. par w roku 2010. Ogólna populacja szacowana jest na 200-300 tys. sztuk włączając w te szacunki ptaki zalatujące do naszego kraju.

Problem kormorana jest problemem ogólnoeuropejskim ze względu na intensywną migrację tych ptaków.

Spotkanie było niezwykle ciekawe i przebiegało w roboczej atmosferze.

Poniżej do pobrania materiały z konferencji:

Protokół z konferencji

Newsletter pokonferencyjny

 

 

 

W dniach 28-30 września 2017 r. obył się wyjazd studyjny pod hasłem – Stworzenie lokalnego modelu edukacji ekologicznej na obszarach LGR oraz promocja zachowań proekologicznych, którego głównymi celami były:

– poznanie ciekawych metod i form partnerskiej współpracy na obszarze Doliny Baryczy,

– zapoznanie się z historią tworzenia marki obszaru opartej na walorach  przyrodniczych i kulturowych,

– zapoznanie się z doświadczeniami i rozwiązaniami w edukacji przyrodniczej.

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu współpracy, pomiędzy Północnokaszubska LGR, Lokalną Grupą Rybacką Kaszuby i Mieleńską Lokalną Grupą Rybacka, p.n. CZTERY PORY ROKU NAD WODĄ – OCHRONA, PREZENTACJA I PROMOCJA WALORÓW I WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH RYBACKIC.

W projekcie wzięli udział przedstawiciele Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Morskiego instytutu Rybackiego PIB, Lokalnej Organizacji Turystycznej Kaszuby Północne, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Stacji Badań Wędrówek Ptaków – UG, Zrzeszenia Rybaków Morskich, organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia Nowa Holandia, Stowarzyszenia Obrony Półwyspu Helskiego, przedstawiciele samorządów oraz Partnerzy projektu.

Wyjazd pozwolił uczestnikom, poznać miejsce w którym udało się w znacznej mierze zintegrować występowanie stawów rybackich, działalności rybackiej z tworzeniem lokalnych produktów i usług turystycznych. Na przestrzeni kilku latach stworzono markę „Dolina Baryczy Poleca” – specyficzną i unikatową ofertę turystyczną i edukacyjną, która z roku na rok jest coraz bardziej rozpoznawalna w regionie i Polsce. Oferta ta opiera się na bogactwie przyrodniczym obszaru, rybactwie posiadającym 700 letnia tradycję oraz lokalnym produkcie, a wszystko „sprzedawane” jest pod wspólną marką.

Uczestnicy przekonali się, jak ważne jest szukanie możliwości współpracy, budowanie kompromisu pomiędzy przyrodą a gospodarką czy to rybacką czy turystyką, zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności dla zrównoważonego rozwoju obszaru. Wizyta studyjna była praktycznym podejściem i inspiracją do dalszej pracy na obszarze każdej z grup uczestniczących w projekcie, której celem ma być zachowanie przyrodniczych i krajobrazowych walorów regionu, na których budowana jest oferta turystyczna

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020
Operacja pn. „Cztery Pory Roku Nad Wodą – ochrona, prezentacja i promocja walorów i wartości przyrodniczych na obszarach rybackich” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej program wyjazdu:

Turystyka przyrodnicza, oferta obserwacji ptaków – infrastruktura do obserwacji, zwiedzanie muzeum rybactwa http://www.dbpoleca.barycz.pl/manufacturers/view/96#scroll-to

KOM  – kreatywny obiekt multifunkcyjny, oferta edukacyjna, prezentacja specyfiki obszaru i działań LGD – specyfika obszaru. www.dbpoleca.barycz.pl/manufacturers/view/118#scroll-to

Dom Drzewa – Leśny Kompleks Promocyjny – Edukacja Leśna, Oferta edukacyjna, ścieżka przyrodnicza

Ceglany dom  – turystyka wiejska, zachowanie tradycyjnej architektury,

Centrum Edukacji Ekologicznej w Krośnicach Turystyka Rowerowa – przejazdu rowerami  wraz z obserwację ptaków. http://www.dbpoleca.barycz.pl/products/view/115#scroll-to

Malinea przetwórnia owoców, pijalnia soków – dobre praktyki w zakresie produktu lokalnego, http://www.dbpoleca.barycz.pl/products/view/291#scroll-to

Gospodarstwo rybackie – różnicowanie działalności rybackiej – karczma rybna, zagroda danieli. http://www.dbpoleca.barycz.pl/manufacturers/view/109#scroll-to

Gospodarstwo rolne – kwaszarnia kapusty i ogórków, dobre praktyki w zakresie produktu lokalnego http://www.dbpoleca.barycz.pl/manufacturers/view/161#scroll-to

 

 

 

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka w terminie od 1 maja do 31 października 2018 roku realizuje projekt pn. Jak promować region i aktywizować mieszkańców Północnych Kaszub – inspiracje i przykłady w ramach cyklu działań ukierunkowanych na rzecz zwiększenie efektywności wdrażania projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej Stowarzyszenia PLGR  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej  Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców na rzecz współdziałania i współpracy w głównych obszarach rozwojowych Ziemi Puckiej oraz zwiększenie efektywności realizacji projektów współpracy w ramach LSR 2014-2020 w obszarze promocji i wsparcia produktów lokalnych oraz sieciowania i współpracy pomiotów gospodarczych, samorządów oraz organizacji pozarządowych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru PLGR w oparciu o przykłady krajowych i zagranicznych rozwiązań.

Głównym zadaniem projektu jest organizacja dwóch wyjazdów studyjnych.

Pierwszy 3 dniowy wyjazd organizowany dla 40 osób – przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Celem wyjazdu jest wizyta na obszarze działania Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” oraz Stowarzyszenia BUKO, szczególnie Wiosek Tematycznych – Garncarskiej i Górniczej. Oba miejsca to bardzo dobre przykłady wieloletniej współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, lokalnym samorządem i mieszkańcami. W ramach wizyty zaplanowana została seria spotkań z przedstawicielami ww. instytucji oraz lokalnych grup działania, które swym zasięgiem znajdują się na tym terenie. Wizyta ma charakter poznawczy, dzięki czemu uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu podejmowania inicjatyw związanych z promocją marki obszaru, sieciowania oferty turystycznej oraz tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. Tematyka taka pozwoli na poznanie dobrych praktyk, które następnie będą mogły być implikowane na obszarze PLGR.

Drugi 3 dniowy wyjazd organizowany dla 6 osób również przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Celem wyjazdu jest wizyta na obszarze FLAG Fischereihafen Bremerhaven, Niemcy projekt „Wioska rybacka anno 1906”. W związku z trudna sytuacja branży rybackiej na naszym obszarze zamierzamy zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie rewitalizacja i dywersyfikacja nadmorskich wiejskich obszarów w Niemczech. W Bremerhaven dokonano rewitalizacji w połączeniu z przyciąganiem inwestycji prywatnych, które bazują na dziedzictwie kulturowym. Możliwość przenoszenia doświadczeń niemieckich w warunki naszego obszaru jest istotna z uwagi na podobną specyfikę oraz tożsame problemy.

 

Zostań Partnerem
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW
www.ksow.pl

 

Projekt został zrealizowany w formie wyjazdu studyjnego na obszar województw: lubelskie, podkarpackie w dniach 15–18 maja 2019 roku. Operację współfinansowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan Operacyjny Na Lata 2018–2019.

Celem głównym wyjazdu studyjnego była aktywizacja mieszkańców na rzecz wzrostu znaczenia produktu regionalnego/lokalnego oraz certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności obszaru oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy oraz wymiana doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych.

Cele szczegółowe odnoszą się min. do wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz udziału w warsztatach kulinarnych oraz wizytacji podmiotów uczestniczących w certyfikacji produktów tradycyjnych.

Pierwszym punktem wizyty były warsztaty kulinarne w Restauracji Koncertowa w Lublinie, która jest obiektem gastronomicznym posiadającym w menu produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych tj. golasy izbickie, cebularz lubelski, żur żukowski oraz Kaczkę po zamojsku. Podczas wizyty uczestniczy zapoznali się z historią produktów regionalnych Lubelszczyzny na spotkaniu z członkami Polskiej Izby Produktu Tradycyjnego i Lokalnego Oddział w Lublinie. Uczestnicy w grupach 6-8 osobowych wzięli udział w warsztatach kulinarnych pod czujnym okiem przedstawicieli Stowarzyszenia „Partnerstwo Producentów Cebularza Lubelskiego” przygotowywali cebularza wg. tradycyjnej receptury. Było to spotkanie obfitujące w dyskusję, wymianę doświadczeń, w tym techniki przygotowania poszczególnych potraw w różnych tradycjach oraz wymiany konkretnych receptur kulinarnych. Dla wielu uczestników wyjazdu było również okazją do pierwszej degustacji cebularza lubelskiego. Sam pomysł realizacji warsztatów kulinarnych promujący w aktywny sposób produkty lokalne może być ciekawą formą aktywizacji gości np. w gospodarstwach  agroturystycznych czy też wzbogaceniem oferty przygotowywanej przez koła gospodyń wiejskich.

Drugi punkt na mapie produktów lokalnych Lubelszczyzny znajdował się w Starej Wsi, w gospodarstwie zajmującym się wytwarzaniem przetworów głównie z kwiatów i owoców róż oraz owoców pigwowca, śliwek, czerwonej i czarnej porzeczki. Na spotkaniu z właścicielami gospodarstwa Manufaktura Róża uczestnicy zapoznali się z warunkami przetwórstwa i produkcji tego rodzaju produktów oraz zasad uczestniczenia w systemie certyfikacji. Mieli możliwość zapoznania się ze sferą promocji i dystrybucji produktów lokalnych a na zakończenie spotkania odbyła się degustacja produktów z róży, konfitur, musów, syropów z płatków i owoców róży oraz pigwowca. Manufaktura prowadzi na miejscu sprzedaż swoich produktów. Przystanek w Manufakturze i spotkanie z właścicielami był znakomitą okazją do przyjrzenia się specyfice prowadzenia gospodarstwa opartego głównie na uprawie róży i wykorzystaniu w pełni jej zasobów.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, która posiada produkt wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych tj. całuski pszczelowolskie. Spotkanie w pracowni pszczelarskiej miało charakter warsztatowy. A mianowicie wraz z nauczycielką oraz uczennicami II klasy Technikum uczestnicy przygotowali całuski, które potem mogli wspólnie degustować. Spotkanie było również okazją do zapoznania się
z specyfiką prowadzenia gospodarstw pszczelarskich oraz produkcją różnorodnych miodów.

 

Krasna chata to niezwykła restauracja, w której skosztowaliśmy lokalnych potraw oraz miejsce, gdzie znajdują się produkty wytworzone pod marką Produkt Lokalny Krasna Chata. Jest to także centrum lokalnego rękodzieła oraz punkt informacji turystycznej, a wszystko to zajmuje nie więcej niż 100 m. Chata jest urokliwym miejscem promującym specjały lokalnej kuchni oraz wyroby rękodzielnicze twórców ludowych i artystów regionalnych. Restauracja jest znakomitym przykładem twórczego wykorzystania swojej przestrzeni, bazującej na tradycjach  sztuki ludowej – przyciągając turystów którzy delektują i podniebienie i oko.

2 dnia odwiedziliśmy lokalnego wytwórcę ekologicznych serów zagrodowych  – Państwa Moń, gdzie odbyła się degustacja bardzo smacznych i różnorodnych serów. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat trudności związanych z prowadzeniem przez rolników sprzedaży bezpośredniej w formie tzw. MOL (marginalnej ograniczonej lokalnej).

Na koniec dnia odwiedziliśmy Centrum Promocji Produktu Lokalnego, które jest nowym pomysłem samorządu gminnego zrealizowanym we współpracy z Lokalną Grupą Działania. Byliśmy tu pierwszymi gośćmi, ponieważ oficjalne otwarcie nastąpi dopiero w czerwcu bieżącego rok  Tu poznaliśmy smaki i aromaty ziół, które uprawiane są na terenie Gminy. Dodatkowym atutem spotkania była możliwość przygotowania przez uczestników indywidualnych kompozycji przypraw ziołowych, które z pewnością podbiją smak przygotowywanych potraw i dań.

 

Trzeci dzień rozpoczęliśmy od spotkania w Gospodarstwie agroturystycznym „Doboszówka”, które należy do Sieci Zagród Edukacyjnych i prowadzi zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych, w tym także z produkcji lokalnych produktów i wypieku chleba.  Uczestnicy mieli okazje do poznania świetnego przykładu wykorzystania elementów tradycji lokalnego budownictwa w nowoczesnym wydaniu.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z właścicielami rodzinnej serowarni Leda-ser, laureatem Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „DOCEŃ POLSKIE” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oferta firmy obejmuje sery wędzone, białe z przeróżnymi  dodatkami oraz ziołowe. Jedne z produktów – „SER WÓLCZAN”-  został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Spotkanie obejmowało prezentację serów oraz ich degustację, w podczas której miała miejsce także ciekawa rozmowa o znaczeniu środków unijnych w rozwoju firmy.

 

Ostatnim punktem programu była wizyta w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Uzupełnieniem oferty skansenowskiej, funkcji ekspozycyjnej parku etnograficznego jest promocja kultury i regionu. Odbywa się to dzięki akcjom promocyjnym i plenerowym: jarmarkom folklorystycznym i festiwalom muzyki folkowej, pokazom rzemiosł, prezentacjom twórców regionalnych, a także dzięki degustacji potraw lokalnych i regionalnych który to element był głównym tematem zainteresowania uczestników wyjazdu.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej wpłynęło bezpośrednio na podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji a efektem długofalowym może być zwiększenie ilości produktów tradycyjnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych lub objętych systemem certyfikacji produktów. Uczestnicy wyjazdu tj. rybacy, przetwórcy, przedstawiciele restauracji oraz firm cateringowych, przedstawiciele miejsc kultury, przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych mieli możliwość uczestniczenia w wymianie doświadczeń i „przeniesienia” tzw. dobrych praktyk na teren PLGR i regionu, w którym prowadzą swoją aktywność gospodarczą, społeczną i zawodową. W wizycie studyjnej wzięło udział 40 osób. Podczas wyjazdu zaprezentowane zostały m.in. firmy i gospodarstwa, które otrzymały dofinansowanie w ramach środków LEADER, a właściciele omawiali zarówno proces ubiegania się o te środki, jak i zarządzanie danym projektem i działania rozliczeniowe.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zostań Partnerem
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW

Operacja realizowana w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

W czerwcu oraz październiku 2019 roku odbyły się wyjazdy studyjne w ramach projektu współpracy:

Z wody na talerz – zadania wspierające rozwijanie łańcuchów dostaw produktów rybackich

mające na celu międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia wartości produktów rybactwa na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez wyjazdy studyjne wraz z warsztatami.

 

szczegółowe sprawozdanie

Przepisy:

1. Dorsz w maśle czosnkowym

2. Tatar ze śledzia

3. Rolada z dorsza z sosem tatarskim

4. Pierogi z farszem rybnym w sosie śmietanowym

5. Zupa z mleczkiem kokosowym

 

Tablica informacyjna

 

Realizacja projektu „Naturalnie że lokalnie – wizyta śladami produktu lokalnego i tradycyjnego na obszarze Małopolski „.

Projekt został zrealizowany w formie wyjazdu studyjnego na obszar województwa małopolskiego w dniach 17 20 września 2020 roku. Operację współfinansowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Celem głównym wyjazdu studyjnego była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz wzrostu znaczenia produktu regionalnego/lokalnego oraz certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności obszaru oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy, wymiana doświadczeń i zainicjowanie lokalnej, regionalnej współpracy.

 

Pierwszym punktem wizyty była wizyta w restauracji Revel w Zatorze, użytkownika znaku promocyjnego Dolina Karpia. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję do zaznajomienia się z dobrymi praktykami wynikającymi z wprowadzenia marki lokalnej. Do degustacji podano obiad w oparciu o menu Doliny Karpia – usługę oznaczoną znakiem marki lokalnej Dolina Karpia. Następnie była degustacja „Chleba Revel z Doliny Karpia” oraz „Lodów Tradycyjnych” – produktów oznaczonych marką lokalną Dolina Karpia. Wizytę zakończono na „Stoisku Produktów Lokalnych Dolina Karpia” w supermarkecie HANA w Zatorze – jest to również usługa oznaczona znakiem marki lokalnej Dolina Karpia.

Sam pomysł realizacji marki lokalnej promujący w aktywny sposób produkty lokalne może być ciekawą formą aktywizacji np. w gospodarstwach  agroturystycznych czy też wzbogaceniem oferty turystycznej.

Następnie uczestnicy wyjazdu studyjnego udali się do cukierni „Urbańscy” w Zatorze, gdzie uczestniczyli w warsztatach z przygotowania „Krówki Zatorskiej” – kolejna usługa oznaczona marką lokalną Doliny Karpia.

W kolejnym dniu wyjazdu studyjnego udano się na obszar działania LGD „Gościniec 4 Żywiołów”, Zwiedzanie Inkubatora „Smaki Gościńca” w Zakrzowie. Warsztaty z wypieku tradycyjnego chleba na zakwasie. Głównym obszarem działalności Spółdzielni są branże: gastronomiczna i turystyczna. Spółdzielnia zajmuje się wytwarzaniem gotowych posiłków i dań, produkcją m.in. soków, pieczywa i wyrobów cukierniczych. Produkty te pełne są smaków i zapachów lokalnej kuchni. Czuć w nich pasję i miłość do gotowania. Wyróżnia je mała skala produkcji oraz tradycyjne receptury i procesy tworzenia.

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć jak wspólna praca daje  możliwość realizowania swoich pasji, ale także sprzyja aktywizacji zawodowej i społecznej.

Następnie udano się do „DIOGRA” w Graboszycach – gospodarstwo zajmujące się uprawą „Ziarna orkiszu” oraz produkcji „Mąki orkiszowej” – użytkownik znaku promocyjnego Dolina Karpia. To kolejny punkt na trasie, gdzie uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak promować marki lokalne. Gospodarze Diogra w Graboszycach udzielili informacji nt. jak pozyskują swoje produkty oraz jak je promują.

W dalszej kolejności udano się do przetwórni rybnej „Spiżarnia Doliny Karpia”, gdzie uczestniczyliśmy w pokazie wędzenia karpia, którego następnie wspólnie degustowano. Karp wędzony to kolejny produkt lokalny wykorzystywany w ramach znaku promocyjnego Doliny Karpia.

Uczestnicy wyjazdu uczestniczyli również w warsztatach pszczelarskich.

Warsztaty pszczelarskie zostały prowadzone przez „Pasiekę na Zastawiu” w Miejscu, użytkownika znaku promocyjnego Dolina Karpia, odbyła się również degustacja „Miodu rzepakowego nektarowego” – produktu posiadającego znak promocyjny Dolina Karpia. Spotkanie było również okazją do zapoznania się z specyfiką prowadzenia gospodarstw pszczelarskich oraz produkcją różnorodnych miodów.

 

Uczestnictwo w wizycie studyjnej wpłynęło bezpośrednio na podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji. Ponadto zwiększono aktywność mieszkańców obszaru na rzecz podejmowania i uczestnictwa w inicjatywach rozwojowych bazujących na lokalnych produktach, zwiększenia efektywności i skali oddziaływania projektów współpracy wdrażanych w ramach LSR-ów 2014-2020, rozwoju sieciowych produktów turystycznych na obszarze województwa, inicjowania działań rozwojowych w tym także poprzez tworzenie miejsc pracy, zwiększenia liczby produktów zarejestrowanych w bazie produktów województwa pomorskiego.

W dniu 4 grudnia 2020 r. odbyła się wizyta studyjno – warsztatowa w ramach projektu współpracy np. Z wody na talerz. Część warsztatowa to szkolenie kulinarne z mistrzem gastronomii Patrykiem Galewskim oraz wspólne pieczenie chleba w tradycyjnym piecu. Uczestnicy pod okiem Szefa kuchni przygotowali przystawkę rybną – tatar z łososia, zupę rybną na bazie dorsza i łososia oraz łososia pieczonego z puree ziemniaczanym i surówką z ogórka kiszonego i śliwki wędzonej. Kucharz podzielił się z uczestnikami tajnikami przyrządzania potraw rybnych z wykorzystaniem każdej jej części oraz sposobach przygotowania ryby z zachowaniem jej wszystkich wartości odżywczych (niska temperatura pieczenia)

Zajęcia odbywały się na powietrzu oraz w pomieszczeniu skansenu w małych grupach do 5 osób. Uczestnikami byli przedstawiciele Północnokaszubskiej LGR i LGR Kaszuby.

Link do mapy „Szlaku dobrej ryby” https://newsmap.pl/mapshare/e915dc45213409d9012d84cd62d7fd40/

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem fotograficznym .

.

Szanowni Państwo

przedstawiamy Państwu informator nt. organizacji pozarządowych powiatu puckiego został przygotowany przez Centrum Organizacji Pozarządowych MERK, które jest prowadzone przez Północno-kaszubską Lokalną Grupę Rybacką. Celem opracowania jest usprawnienie kontaktu pomiędzy osobami zainteresowanymi działalnością społeczną.
Dane znajdujące się w informatorze zostały pozyskane w styczniu 2020 roku z następujących źródeł:
• Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem strony https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
• Starostwa Powiatowego za pośrednictwem strony https://bip.starostwo.puck.pl/a,16168,ewidencja-stowarzyszen.html)
• Z powszechnie dostępnych danych znajdujących się w internecie.
W informatorze nie zamieszczono danych na temat organizacji znajdujących się w stanie likwidacji.
W przypadku konieczności skorygowania zapisów znajdujących się w informatorze, prosimy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji o kontakt z biurem Północno-kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Informator o NGO z Powiatu Puckiego

Analiza stanu organizacji pozarządowych

Projekt realizowany w ramach umowy nr 00683-6935-UM1131160/18

 

Projekt został zrealizowany w formie wyjazdu studyjnego na obszar województwa podlaskiego w dniach 10 – 13 czerwca 2021 roku. Operację współfinansowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem głównym wyjazdu studyjnego była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz wzrostu znaczenia produktu regionalnego/lokalnego oraz certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności obszaru oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy, wymiana doświadczeń i zainicjowanie lokalnej, regionalnej współpracy.

Pierwszym punktem wizyty była wizyta w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Suwalsko – Augustowskie, gdzie uczestnicy wyjazdu zapoznali się z działalnością grupy oraz zapoznali się z projektem dotyczącym Podlaskiego Szlaku Kulinarnego.

 

 

 

 

 

 

Sam pomysł realizacji marki lokalnej promujący w aktywny sposób produkty lokalne może być ciekawą formą aktywizacji np. w gospodarstwach  agroturystycznych czy też wzbogaceniem oferty turystycznej.

 

 

 

 

 

 

W kolejnym dniu wyjazdu uczestnicy przejechali kolejką wąskotorową po Puszczy Augustowskiej i Wigierskim Parku Narodowym. Celem tej części programu było pozyskanie wiedzy, w jaki sposób kreować produkt regionalny w zgodzie z otaczającą naturą i jak korzystać z bogactwa przyrody.

Uczestnicy udali się na obiad w oparciu o produkty regionalne.

 

 

 

 

 

 

Niezwykle interesującym punktem programu było uczestnictwo w seminarium o tradycjach pogranicza (kultura i kulinaria)

 

 

 

 

 

 

W kolejnym dniu wyjazdu odbyły się warsztaty przygotowania tradycyjnego sękacza i ciasta pn. mrowisko.  Prawdziwą atrakcją był pokaz przygotowania tradycyjnego podlaskiego sękacza, który ma inną recepturę i inny sposób przygotowania niż sękacz przygotowywany na Kaszubach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drodze na warsztaty uczestnicy odwiedzili malownicze miejscowości Gulbieszniki, Barchanów oraz Stańczyki.

Następnie grupa udała się na punkt widokowy w Smolnikach. Kolejnym punktem programu był udział w warsztatach serowarskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Gospodzie Wiżajny uczestnicy spotkali się z przedstawicielami wyrobów regionalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnictwo w wizycie studyjnej wpłynęło bezpośrednio na podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji. Ponadto zwiększono aktywność mieszkańców obszaru na rzecz podejmowania i uczestnictwa w inicjatywach rozwojowych bazujących na lokalnych produktach, zwiększenia efektywności i skali oddziaływania projektów współpracy wdrażanych w ramach LSR-ów 2014-2020, rozwoju sieciowych produktów turystycznych na obszarze województwa, inicjowania działań rozwojowych w tym także poprzez tworzenie miejsc pracy, zwiększenia liczby produktów zarejestrowanych w bazie produktów województwa pomorskiego.

 

Questy Północnych Kaszub

Quest to edukacyjna gra terenowa częściowo łączącą w sobie elementy podchodów i gier harcerskich. Uczestnicy zabawy poruszają się nieoznakowanym szlakiem na podstawie rymowanych wskazówek, które będą im udostępnione w ulotkach opublikowanych zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Pokonując trasę questu uczestnicy muszą rozwiązać zagadki, które pozwolą im odgadnąć hasło. Zagadki oraz cały tekst pisany jest wierszem, co ma ułatwić zapamiętanie zawartych w nim informacji historycznych, przyrodniczych, kulturowych czy lokalnych legend lub prozą, która zarezerwowana jest dla poważnych tematów questów. Każdy uczestnik sam sobie jest przewodnikiem. Na końcu każdego questu na „questowiczów” czeka niespodzianka w postaci ukrytego skarbu, którą jest np. możliwość zdobycia okolicznościowej pieczątki, potwierdzającej ukończenie szklaku oraz zdobyta wiedza.

Partnerzy projektu współpracy:

– Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
– Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż

 

QUESTY DO POBRANIA:

Quest 1. Królewskie miasto kaperskie – Puck 

Gdzie to jest?

Puck zlokalizowany jest w północnej części województwa pomorskiego, nad Zatoką Pucką.

Jak dojechać?

Do Pucka prowadzi droga krajowa 216.

Początek questu:

Stary Rynek w Pucku.

Potrzebne rzeczy:

Długopis.

Czas przejścia questu:

45 minut

QUEST DO POBRANIA

 

Quest 2. Samochodem przez Półwysep Helski

Gdzie to jest?

Półwysep Helski, województwo pomorskie.

Jak dojechać?

Droga krajowa 216

Początek questu:

Centrum Edukacji i Promocji MERK, ul. Portowa 15 we Władysławowie, za Urzędem Miasta, przy scenie letniej.

Rodzaj questu:

Przyrodniczy, samochodowo-pieszy.

Potrzebne rzeczy:

Długopis

Czas przejazdu questu:

1 – 3 godziny

QUEST DO POBRANIA

 

Quest 3. Z bohaterem w obronie Ojczyzny.

Gdzie to jest?

Miejscowość Hel zlokalizowana jest na końcu Półwyspu Helskiego.

Jak dojechać?

Muzeum Obrony Wybrzeża zlokalizowane jest przy wjeździe do Helu, z głównej drogi należy skręcić w drogę leśną zgodnie ze znakami.

Początek questu:

Wejście na teren Muzeum Obrony Wybrzeża, za kasą biletową.

Potrzebne rzeczy:

Długopis.

Czas przejazdu questu:

35 minut.

QUEST DO POBRANIA

Uwaga! Quest sezonowy. Dostępny od 1 maja do 31 października w godzinach pracy obiektu.

 

Quest 4. Skarby przyrodnicze Helu

Gdzie to jest?

Miejscowość Hel zlokalizowana jest na końcu Półwyspu Helskiego.

Jak dojechać?

Droga krajowa 216.

Początek questu:

Dom Morświna, ul. Portowa 4, Hel.

Czas przejścia questu:

50 minut

QUEST DO POBRANIA

 

Quest 5. Król Kaszubów

Gdzie to jest?

Północne Kaszuby, wschodnia część Puszczy Darżlubskiej.

Jak dojechać?

Droga krajowa 216, w Sławutowie należy skręcić w stronę Osady Sławutowo zgodnie ze znakami.

Początek questu:

Osada Sławutowo, Wejherowska 76, 84-100 Sławutowo

Rodzaj questu:

Przyrodniczy, rowerowy

Potrzebne rzeczy:

Długopis, ołówek, kamizelka odblaskowa

Czas przejazdu questu:

2 godziny

QUEST DO POBRANIA

 

Quest 6. Spacer z gburem

Gdzie to jest?

Wieś Nadole położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Gniewino nad zachodnim brzegiem Jeziora Żarnowieckiego.

Jak dojechać?

Drogi krajowe 213, 215, 218 do Krokowej, z Krokowej drogi lokalne w stronę Kartoszyna.

Początek questu:

Wejście do skansenu, ulica Bałtycka 2, 84 – 250 Nadole.

Rodzaj questu:

Kulturowy, pieszy.

Potrzebne rzeczy:

Długopis.

Czas przejścia questu:

35 minut

QUEST DO POBRANIA

Uwaga! Quest dostępny od wtorku do niedzieli w godzinach pracy obiektu – godziny-otwarcia.

 

Quest 7. Codzienność generała

Gdzie to jest?

Władysławowo – miasto w północnej Polsce, w województwie
pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Władysławowo.

Jak dojechać?

Droga wojewódzka 216.

Początek questu:

Izba Administracji Skarbowej, ul. Hryniewieckiego 3 – pomnik naprzeciwko.

Rodzaj questu:

Historyczny, pieszy.

Czas trwania questu:

50 minut

Potrzebne rzeczy:

Długopis

QUEST DO POBRANIA

 

Quest 8. Drzewa widziały najwięcej.

Gdzie to jest?

Las Piaśnicki położony jest w gminie Wejherowo, która leży w północnej części województwa pomorskiego w powiecie wejherowskim.

Jak dojechać?

Las Piaśnicki znajduje się przy drodze wojewódzkiej 218 na trasie pomiędzy Wejherowem a Krokową (jadąc od strony Krokowej po prawej stronie, jadąc z Wejherowa po lewej)

Początek Questu: 

Parking przy Pomniku Pamięci Pomordowanych przy drodze 218: ok. 8 km od Wejherowa, 1 km od Piaśnicy Wielkiej

Rodzaj questu: historyczny

Potrzebne rzeczy: długopis

QUEST DO POBRANIA

Uwaga! Ulotka zawiera drastyczne opisy. 

 

Quest 9. Marsz Śmierci. O pamięć, nie o zemstę wołają nasze cienie.

Gdzie to jest?
Rybno jest miejscowością położoną na terenie Gminy Gniewino, zlokalizowaną ok. 15 km od stolicy powiatu – Wejherowa (województwo pomorskie).

Jak dojechać?

Rybno leży ok. 10 km od drogi krajowej nr 6 (zjazd w Bolszewie obok Hotelu Victoria – najlepiej kierować się na Gniewino).

Początek questu:

Parking przy Kościele filialnym pw. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Rybnie, ul. Kościelna 6.

Potrzebne rzeczy:

Długopis, kamizelka odblaskowa.

Czas przejazdu questu:

45 minut

QUEST DO POBRANIA

 

Quest 10. Spacer z olbrzymami 

Gdzie to jest? 

Miejscowości Czymanowo i Nadole nad Jeziorem Żarnowieckim w Gminie Gniewino (województwo pomorskie).

Jak dojechać?

Nadole i Czymanowo leży ok. 20 km od drogi krajowej nr 6 (zjazd w Bolszewie obok Hotelu Victoria – najlepiej kierować się na Gniewino).

Początek questu:

Na parkingu przy wejściu głównym do budynku siłowni Elektrowni Wodnej Żarnowiec (naprzeciw zielonych rurociągów derywacyjnych elektrowni)

Rodzaj questu: kulturowy, pieszy, noridc walking

Czas trwania questu: 1,5 godziny

Potrzebne rzeczy: długopis

QUEST DO POBRANIA

UWAGA! Quest sezonowy. Dostępny od 1 maja do 15 września w godzinach pracy obiektu.

 

Quest 11. Ze Szczegółowcem szukając rzeźb.

Gdzie to jest?

Gmina Wejherowo położona w północnej części województwa pomorskiego w powiecie wejherowskim.

Jak dojechać?

Gmina Wejherowo położona jest wzdłuż drogi krajowej nr 6 łączącej Gdańsk ze Szczecinem, z kolei z północy na południe gminę przecina droga wojewódzka nr 218.

Początek questu:

Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Dworku Drzewiarza w Gościcinie, przy ulicy Drzewiarza 2, niedaleko dworca kolejowego- zjazd z drogi krajowej nr 6 w ulicę Drzewiarza.

Potrzebne rzeczy:

Długopis.

Czas przejazdu questu:

1 godzina

QUEST DO POBRANIA

 

WIĘCEJ NA TEMAT QUESTÓW  WWW.QUESTING.PL oraz FACEBOOKU 

Lokalizacje, w których można otrzymać ulotki questingowe w godzinach i dniach otwarcia placówek:

– Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż ul. Szkolna 3 Gniewino

– Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka ul. Portowa 15 Władysławowo

– Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie ul. Sportowa 1 Gniewino

– Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu” – Muzeum Obrony Wybrzeża ul. Helska 16 Hel

– Skansen Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu ul. Bałtycka 2 Nadole

– Informacja Turystyczna w Helu ul. Kuracyjna 10 Hel

– Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Dworek Drzewiarza ul. Drzewiarza 2 Gościcino

– Muzeum Rybołówstwa w Helu ul. Bulwar Nadmorski 2 Hel

– Kompleks Turystyczno – Rekreacyjny „Kaszubskie Oko” w Gniewinie

– Osada Średniowieczna Sławutowo ul. Wejherowska 76 Sławutowo

 

Tytuł Operacji: Europejskie przykłady wykorzystania potencjału rybactwa w rozwoju lokalnym.

Partnerzy projektu współpracy:
5 grup z Polski:
• Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka,
• Słowińska Grupa Rybacka,
• Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”,
• Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka,
• Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści
1 grupa z zagranicy:
• Vakarų Lietuvos Žuvininkystės Regiono Vietos Veiklos Grupė (Lokalna Grupa Rybacka z Litwy)

Cel operacji:
Celem operacji jest rozwój kapitału społecznego, nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymiana informacji i doświadczeń przez LGR-y – partnerów projektu oraz rozwój i dywersyfikacja działalności rybackich poprzez organizację międzynarodowego wyjazdu studyjnego.

 

W dniach 25 – 29 maja 2022 w ramach współpracy międzynarodowej 5 Lokalnych Grup Rybackich z Polski (Północnokaszubska LGR, Mieleńska LGR, Słowińska LGR, Darłowska LGR, LGR Zalew Szczeciński) i Lokalnej Grupy Rybackiej z Litwy (West Lithuania) odbyła się wizyta studyjna na Litwę. Celem projektu rozwój kapitału społecznego, nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymiana informacji i doświadczeń przez LGR-y – partnerów projektu oraz rozwój i dywersyfikacja działalności rybackich poprzez organizację międzynarodowego wyjazdu studyjnego.

– Zagospodarowanie rybackie w miejscowościach rybackich tj. Nida, Minge, Svencele – uczestnicy obserwowali tradycyjną zabudowę rybacką zachowaną od  lat.
Wyjątkowe było zachowanie ładu przestrzennego i brak nowoczesnej zabudowy turystycznej typu duże hotele. Uczestnicy zaobserwowali również bogactwo przyrodnicze które współgra z zabudową. Wszechobecne były symbole rybackie na obszarach miejscowości.

– Grupa uczestniczyła w wieczorze kulturowym, który zawierał elementy kultury rybackiej – taniec rybacki, gastronomia tradycyjna z wykorzystaniem produktów rybactwa.

Grupa odbyła spotkania z Lokalnymi Grupami Rybackimi z Litwy, podczas których nastąpiła wymiana informacji na temat efektów wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju. Partnerzy z Litwy potwierdzili, że rybołówstwo w ich kraju zmaga się z podobnymi problemami co rybołówstwo w Polsce.

 

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją operacji własnej LCOP Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych – wsparcie profesjonalizacji oraz integracja członków organizacji pozarządowych z obszaru PLGR – IV etap, w ramach umowy nr 01274-6935-UM1131951/21 z dnia 20.10.2021 r. z przyjemnością informujemy Państwa kontynuacji działań związanych ze nieodpłatnym świadczeniem konsultacji prawno – księgowych dla NGO z obszaru Powiatu Puckiego.

Osoby przyjmowane będą pod warunkiem wcześniejszego umówienia spotkania mailowo: biuro@plgr.pl lub telefonicznie 058 77 46 890 lub 722 224 585.

Harmonogram dostępnych terminów na konsultacje.

UWAGA! Mając na uwadze nasze wspólne dobro i zdrowie – ze względu na panujący stan epidemii – zachęcamy do telefonicznych konsultacji ww godzinach pod numerem telefonu: 722 224 585

Umowa o dofinasowanie nr 00687-6523.2-SW1131056/23

Umowa o dofinasowanie nr 00689-6523.2-SW1131057/23

Umowa o dofinasowanie nr 00685-6523.2-SW1131058/23

Umowa o dofinasowanie nr 00691-6523.2-SW1131059/23

Umowa o dofinasowanie nr 00688-6523.2-SW1131060/23

Umowa o dofinasowanie nr 00690-6523.2-SW1131061/23

Umowa o dofinasowanie nr 00686-6523.2-SW1131062/23

Umowa o dofinasowanie nr 00692-6523.2-SW1131063/23Powiat i Gminy Partnerskie