+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Wyniki konkursów nr 69/2022, 70/2022 i 71/2022

2023-03-21

Szanowni Państwo, dnia 23 listopada 2022 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 68/2022.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki:

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 68/2022 przedsięwzięcia 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Władysławowo, dnia 25.11.2022Powiat i Gminy Partnerskie