+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Wyniki konkursów nr 56/2021, 57/2021, 58/2021, 59/2021 i 60/2021

2021-11-08

Szanowni Państwo, dnia 3  listopada 2021 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 56/2021, 57/2021, 58/2021, 59/2021 i 60/2021

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 56/2021 przedsięwzięcia 1.2.2

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 57/2021 przedsięwzięcia 1.3.2

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 58/20201 przedsięwzięcia 1.3.4

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 59/2021 przedsięwzięcia 2.2.3

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 


Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 60/2021 Przedsięwzięcia 2.3.1 

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji niezgodnych z LSR

3) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

3)  Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Władysławowo, dnia 08.11.2021

 

 Powiat i Gminy Partnerskie