+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Punkt konsultacyjny w Gminie Puck

2018-05-07

STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA

ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH W PUNKCIE KONSULTACYJNYM W GMINIE PUCK

 

w którym można uzyskać informacje m.in. na temat:

  • Lokalnej Strategii Rozwoju PLGR
  • Zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach LSR
  • Terminów oraz zasad składania wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy oraz doradztwa
  • Procedur oceny operacji przez Radę ds. LSR

 

Termin konsultacji: 11.05.2018 r. w godzinach 8.00 – 15.00  Miejsce: Urząd Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,Powiat i Gminy Partnerskie