+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Posiedzenie Rady ds. LSR

2018-02-16

Na podstawie par. 22 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 23.02.2018 roku zebranie Rady ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, które rozpocznie się w siedzibie Biura Stowarzyszenia PLGR we Władysławowie, o godzinie 14:00. W przypadku braku kworum na posiedzeniu wyznaczonym na godzinę 14:00 Zarząd Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zwołuje posiedzenie Rady ds. LSR na godzinę 14:15, tego samego dnia, z programem bez zmian.
Proponowany program obrad:

1.    Otwarcie obrad,
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad,
3.    Zatwierdzenie porządku obrad,
4.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. ds LSR.
5.    Wprowadzenie zmian w procedurze oceny operacji dla naborów realizowanych ze środków PO RYBY 2014-2020 zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
6.    Przedstawienie listy wnioskodawców projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych dnia 22.12.2017r.
7.    Przeprowadzenie oceny i wyboru operacji przez Radę ds. LSR Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej dla naborów ogłoszonych dnia 22.12.2017r.
8.    Wolne wnioski,
9.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady ds. LSR
10.  Zakończenie obrad.Powiat i Gminy Partnerskie