+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Posiedzenie Rady ds. LSR

2017-07-25

Na podstawie par. 22 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 01.08.2017 roku zebranie Rady ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, które rozpocznie się w siedzibie Biura Stowarzyszenia PLGR we Władysławowie, o godzinie 14:00. W przypadku braku kworum na posiedzeniu wyznaczonym na godzinę 14:00 Zarząd Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zwołuje posiedzenie Rady ds. LSR na godzinę 14:15, tego samego dnia, z programem bez zmian.

Proponowany program:

1.    Otwarcie obrad,
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad,
3.    Zatwierdzenie porządku obrad,
4.    Przedstawienie rejestru protestów w ramach konkursów: 5/2017 i 6/2017.
5.    Przystąpienie do  procedury weryfikacji wyników dokonanej  oceny w zakresie zarzutów podnoszonych w protestach,
6.    Wolne wnioski,
7.    Zakończenie obrad.Powiat i Gminy Partnerskie