+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Posiedzenie Rady ds. LSR

2019-03-27

Na podstawie par. 22 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 03.04.2019 roku zebranie Rady ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, które rozpocznie się w siedzibie Biura Stowarzyszenia PLGR we Władysławowie, o godzinie 15:00. W przypadku braku kworum na posiedzeniu wyznaczonym na godzinę 15:00 Zarząd Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zwołuje posiedzenie Rady ds. LSR na godzinę 15:15, tego samego dnia, z programem bez zmian.

 

Proponowany program obrad:

  1. Otwarcie obrad,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Zatwierdzenie porządku obrad,
  4. Przyjęcie zmian w LSR,
  5. Wolne wnioski,
  6. Przyjęcie protokołu,
  7. Zakończenie obrad.


Powiat i Gminy Partnerskie