+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Podsumowanie naborów

2020-02-05

Szanowni Państwo,

31 stycznia 2020 roku zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy.

W odpowiedzi na ogłoszenia o konkursie nr:

36/2019 na przedsięwzięcie  1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej, wpłynęło 5 wniosków;

37/2019 na przedsięwzięcie  1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego, wpłynęły 4 wnioski;

38/2019 na przedsięwzięcie  1.5.2 Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR, wpłynął 1 wniosek;

39/2019 na przedsięwzięcie  2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej, wpłynęło 16 wniosków;

40/2019 na przedsięwzięcie   2.3.2 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich, wpłynął 1 wniosek;

41/2019 na przedsięwzięcie  1.3.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką, wpłynęło 6 wniosków;

42/2019 na przedsięwzięcie  2.4.1 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne, wpłynął 1 wniosek;

43/2019 na przedsięwzięcie  1.5.1 Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem (PROW), wpłynęły 3 wnioski;

44/2019 na przedsięwzięcie  2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze – premie na otwarcie działalności, wpłynęło 28 wniosków;

45/2019 na przedsięwzięcie  2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze – rozwój, wpłynęło 10 wniosków;

Łącznie wpłynęło 75 wniosków.

Zgodnie z przyjętymi procedurami oceny i wyboru operacji przez Radę ds. LSR Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej rozpoczęto proces weryfikacji złożonych wniosków.

Zakończenie oceny wniosków zgodnie z obowiązującym harmonogramem planowane jest na przełom marca – kwietnia br.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków i życzymy powodzeniaPowiat i Gminy Partnerskie