+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Ogłoszenia o konkursach – przypomnienie

2021-08-26

Szanowni Państwo

informujemy, że w zakładce nabory wniosków pojawiły się nowe ogłoszenia o konkursach, które dotyczą poniższych przedsięwzięć:

1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej – konkurs dla przedstawicieli sektora JST

1.3.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką – konkurs dla przedstawicieli sektora JST

1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego – konkurs dla przedstawicieli sektora JST oraz NGO

2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury – konkurs dla przedsiębiorców lub osób które chcą otworzyć działalność gospodarczą

2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i tworzenie miejsc pracy – konkurs dla sektora rybackiego i przetwórstwa rybnego

Wnioski będzie można składać od 31.08.2021 do 20.09.2021.

Więcej informacji Powiat i Gminy Partnerskie