+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Wyniki naborów

Szanowni Państwo, 22 marca 2018 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 15/2018; 16/2018; 17/2018; 18/2018; 19/2018; 20/2018; 21/2018; 22/2018 oraz 1/2018/G.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki poszczególnych naborów.

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 15/2018, przedsięwzięcia 1.1.1

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 16/2018, przedsięwzięcia 1.2.2

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 17/2018, przedsięwzięcia 1.3.4

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 18/2018, przedsięwzięcia 1.5.1

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 19/2018, przedsięwzięcia 2.2.1

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 20/2018, przedsięwzięcia 2.3.1

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 21/2018, przedsięwzięcia 2.3.2

Informujemy, że na nabór 21/2018 nie złożono wniosku o dofinansowanie.

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 22/2018, przedsięwzięcia 2.4.1

1) lista operacji zgodnych z LSR

2) lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

3) lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 1/2018/G, przedsięwzięcia 1.3.3

  1. Lista operacji zgodnych z LSR
  2. Lista operacji niezgodnych z LSR
  3. Lista oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru
  4. lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o powierzenie grantu
  5. Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie wniosków w ramach naborów przeprowadzonych w terminie 2018.01.08 – 2018.02.05

3) lista osób upoważnionych do głosowania w ramach oceny wstępnej i zgodności z LSR

4) lista osób upoważnionych do głosowanie w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru

5) lista osób upoważnionych do głosowanie w ramach wyboru operacji do dofinansowania

 Powiat i Gminy Partnerskie