+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
PROW oraz PO RIM 2014-2020

PROW

pytania i odpowiedzi – zestawienie PROW – aktualne na dzień 23.09.2019

pytania i odpowiedzi – zestawienie PROW – aktualizacja z dnia 11.07.2017

pytania i odpowiedzi – zestawienie PROW

pytanie dot. inkubatorów – 05.01.2018

Tryb konkurencyjny – terminy – 03.11.2017

rozwijanie działalności – 09.10.2017

definicja miejsca pracy – 14.09.2017

kryteria w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 18.08.2017

zakres oraz scena mobilna i remont – 18.08.2017

scena mobilna – 18.08.2017

kiedy otworzyć działalność gospodarczą – realizacja wskaźnika – 18.05.2017

wnioskodawcy – 31.07.2017

dofinansowanie z PUP – 19.07.2017

NGO rozwój rynków zbytu produktów lub usług lokalnych – 27.06.2017

nowy środek transportuInterpretacja_ARiMR – 20.03.2017

rozwijanie dz. gosp. i pszczelarstwo – 20.03.2017

szkolenia – 15.03.2017

rozwijanie działalności gosp. – załączniki – 20.02.2017

załącznika nr 19 Inne pozwolenia i inne decyzje potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy – 20.02.2017

limit pomocy na beneficjenta – 16.02.2017

miejsce zamieszkania na obszarze LSR – 15.02.2017

w sprawie kosztów kwalifikowalnych

w sprawie kwalifikowalności środków transportu

dotyczące wniosku o dofinansowani i biznes planu

uzupełnienia do wniosku, wkład rzeczowy i inne

kwalifikowalność VAT

tworzenie miejsc pracy

zmiana wzoru wniosku

ocena zgodności z PROW i inne

pobieranie opłat – infrastruktura niekomercyjna

wniosek

ubezpieczenie w KRUS

Informacja monitorująca

konieczność posiadania nr identyfikacyjnego przez grantobiorców

podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej

PO RiM

interpretacja ministerstwo – zestaw pytań PO RIM

interpretacja IZ w sprawie odnawialnych źródeł energii – 18.04.2018

obowiązek posiadania siedziby, oddziału lub prowadzenia działalności na obszarze PO RIM – 14.06.2017

PO RIM – biznes plan – 27.04.2017

wpływ operacji na środowisko PO RIM- 01.03.2017

inne pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy PO RIM – 14.02.2017

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?
Zadaj pytanie specjaliściePowiat i Gminy Partnerskie