+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Zapraszamy na warsztaty ukierunkowane na przygotowanie rozwiązań/projektów społecznych i innowacji społecznych odpowiadających wyzwaniom występującym na terenie powiatu puckiego

2019-09-11

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie PLGR kontynuując opracowanie diagnozy społecznej oraz potrzeb i wyzwań społecznych Powiatu Puckiego zaprasza na dwa warsztaty ukierunkowane na przygotowanie rozwiązań/projektów społecznych i innowacji społecznych odpowiadających wyzwaniom występującym na terenie powiatu puckiego. Spotkania adresowane są do osób z organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych działających na rzecz aktywizacji mieszkańców oraz w zakresie usług społecznych skierowanych w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży.

Program spotkań przewidziano na ok. 5 godzin, z uwagi na warsztatowy charakter liczba uczestników to maksymalnie 25 osób.

Spotkania odbędą się w Centrum MERK we Władysławowie (ul. Portowa 15) w godz. 10:00 – 15:00 w czwartek 19 września  oraz w wtorek 24 września 2019.

Szczegóły znajdą Państwo w TU.

Prosimy o potwierdzenie obecności mailowo na adres biuro@plgr.pl do dnia 16 września (poniedziałek).

 Powiat i Gminy Partnerskie