+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Wytyczne dla Grantobiorców wybranych do dofinansowania przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką

2018-04-12

Droga projektu do realizacji zadania grantowego

 

OCENA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

 1. Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka przekazuje wszystkie wnioski grantowe do oceny Samorządu Województwa tj. Departamentu Programów Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ciągu 7 dni od wyboru operacji przez Radę PLGR.
 2. W trakcie oceny przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego mogą pojawić się pytania do Państwa wniosków, które zostaną skierowane do PLGR, która jest Beneficjentem pomocy. Jeśli PLGR nie będzie posiadała pełnej wiedzy na temat Państwa projektu, zwróci się
  z zapytaniem w formie wiadomości elektronicznej o uszczegółowienie informacji. W tym czasie prosimy o efektywną i szybką współpracę, ponieważ na odpowiedź dotyczącą wszystkich wniosków PLGR będzie miała nie więcej niż 14 dni. Szybka i pełna odpowiedź na pojawiające się pytania leży w interesie każdej strony tego procesu, w szczególności w interesie Państwa organizacji.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, Samorząd Województwa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (PLGR) do podpisania umowy w terminie 3 miesięcy od momentu przekazania wniosku o przyznanie pomocy. Jednakże niezbędne uzupełnienia
  i wyjaśnienia do wniosku wstrzymuje termin rozpatrywania wniosku o czas niezbędny
  do wykonania odpowiednich wyjaśnień. Zatem termin ten może ulec zmianie.

 

PODPISANIE UMOWY Z PÓŁNOCNOKASZUBSKĄ LOKALNĄ GRUPĄ RYBACKĄ

 1. Po podpisaniu umowy pomiędzy PLGR a Samorządem Województwa dla Państwa organizacji zostanie przygotowana dla Państwa organizacji umowa o powierzenie grantu. Wzór takiej umowy zamieszczony jest w ogłoszeniu o konkursie, w ramach której złożyliście Państwo wniosek do PLGR. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem.
 2. Pracownicy biura PLGR skontaktują się z Państwem w celu zapytania o osoby, które będą podpisywały umowę oraz potwierdzenia aktualności danych do umowy.
 3. Dla sprawnej komunikacji z PLGR prosimy o zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących danych kontaktowych.
 4. Następnie Państwa organizacja zostanie zaproszona na uroczyste podpisanie umowy o powierzenie grantu z Zarządem PLGR. Dopiero od tego momentu Państwa organizacja może rozpocząć realizację zadania grantowego,
 5. Proszę pamiętać o tym, że do dnia podpisania umowy, nie możecie Państwo ponosić żadnych kosztów, gdyż zostaną one uznane za niekwalifikowane.

 

REALIZACJA ZADANIA GRANTOWEGO – jak się przygotować

 1. Prosimy o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania grantowego, gdyż przed realizacją zadania otrzymacie Państwo kwotę stanowiącą 36,37% wysokości grantu (w ciągu 30 dni od podpisania umowy). Pozostała część zostanie Państwu przekazana w postaci refundacji prawidłowo wydatkowanych kosztów po zakończeniu projektu grantowego.
 2. Prosimy nie dokonywać zmian w projekcie bez wiedzy i zgody przedstawicieli PLGR, gdyż każda zmiana może mieć wpływ na osiągnięcie całościowego celu operacji polegającej na realizacji wszystkich zadań grantowych.
 3. Prosimy pamiętać o konieczności stosowania trybu konkurencyjnego przy wyborze wykonawców poszczególnych zadań grantowych tj. zgromadzenie co najmniej 2 ofert na wydatki w ramach projektu grantowego. Jeśli w trakcie realizacji projektu zmianie ulegnie wartość przedmiotów lub usług które planowaliście Państwo zakupić, konieczne będzie dokonanie ponownej analizy rynkowej, czyli zebranie co najmniej 2 ofert.
 4. Prosimy pamiętać o prawidłowym oznakowaniu projektów zgodnie z księgą wizualizacji PROW 2014 – 2020 oraz o zamieszczeniu logotypu PLGR na realizowanych w ramach projektu przedmiotach. Wzór oznakowania projektu dostępny będzie do pobrania ze strony PLGR.
 5. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze PLGR przy realizacji i rozliczeniu projektów.
 6. Rozliczenie Państwa zadań i sprawozdania z realizacji operacji składane są do PLGR, gdyż to wobec naszej organizacji Państwa instytucja zobowiązała się do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 058 774 68 90 lub 722 224 585 lub mailowo na adres: biuro@plgr.plPowiat i Gminy Partnerskie