+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Wyniki konkursów nr 72/2023 i 73/2023

2023-11-06

Szanowni Państwo, dnia 31.10.2023 roku Rada ds. LSR zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach konkursów nr 72/2023 i 73/2023.

Zgodnie z procedurami poniżej podajemy wyniki:

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 72/2023 przedsięwzięcia 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze (premia)

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Wyniki oceny operacji w ramach konkursu 73/2023 przedsięwzięcia 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze (rozwój)

1) Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji niezgodnych z LSR

3) Lista operacji wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

4) Lista operacji niewybranych do dofinansowania

 


Poniżej zgodnie z procedurą zamieszczamy:

1) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR

2) losowanie projektów

3) głosowanie w ramach oceny zgodności z LSR

4) głosowanie w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru i w ramach wyboru operacji do dofinansowania

 

Władysławowo, dnia 06.11.2023Powiat i Gminy Partnerskie