+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Wyjazd studyjny do Doliny Baryczy

2017-10-09

W dniach 28-30 września 2017 r. obył się wyjazd studyjny pod hasłem – Stworzenie lokalnego modelu edukacji ekologicznej na obszarach LGR oraz promocja zachowań proekologicznych, którego głównymi celami były:

– poznanie ciekawych metod i form partnerskiej współpracy na obszarze Doliny Baryczy,

– zapoznanie się z historią tworzenia marki obszaru opartej na walorach  przyrodniczych i kulturowych,

– zapoznanie się z doświadczeniami i rozwiązaniami w edukacji przyrodniczej.

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu współpracy, pomiędzy Północnokaszubska LGR, Lokalną Grupą Rybacką Kaszuby i Mieleńską Lokalną Grupą Rybacka, p.n. CZTERY PORY ROKU NAD WODĄ – OCHRONA, PREZENTACJA I PROMOCJA WALORÓW I WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH RYBACKIC.

W projekcie wzięli udział przedstawiciele Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Morskiego instytutu Rybackiego PIB, Lokalnej Organizacji Turystycznej Kaszuby Północne, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Stacji Badań Wędrówek Ptaków – UG, Zrzeszenia Rybaków Morskich, organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia Nowa Holandia, Stowarzyszenia Obrony Półwyspu Helskiego, przedstawiciele samorządów oraz Partnerzy projektu.

Wyjazd pozwolił uczestnikom, poznać miejsce w którym udało się w znacznej mierze zintegrować występowanie stawów rybackich, działalności rybackiej z tworzeniem lokalnych produktów i usług turystycznych. Na przestrzeni kilku latach stworzono markę „Dolina Baryczy Poleca” – specyficzną i unikatową ofertę turystyczną i edukacyjną, która z roku na rok jest coraz bardziej rozpoznawalna w regionie i Polsce. Oferta ta opiera się na bogactwie przyrodniczym obszaru, rybactwie posiadającym 700 letnia tradycję oraz lokalnym produkcie, a wszystko „sprzedawane” jest pod wspólną marką.

Uczestnicy przekonali się, jak ważne jest szukanie możliwości współpracy, budowanie kompromisu pomiędzy przyrodą a gospodarką czy to rybacką czy turystyką, zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności dla zrównoważonego rozwoju obszaru. Wizyta studyjna była praktycznym podejściem i inspiracją do dalszej pracy na obszarze każdej z grup uczestniczących w projekcie, której celem ma być zachowanie przyrodniczych i krajobrazowych walorów regionu, na których budowana jest oferta turystyczna

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020
Operacja pn. „Cztery Pory Roku Nad Wodą – ochrona, prezentacja i promocja walorów i wartości przyrodniczych na obszarach rybackich” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej program wyjazdu:

Turystyka przyrodnicza, oferta obserwacji ptaków – infrastruktura do obserwacji, zwiedzanie muzeum rybactwa http://www.dbpoleca.barycz.pl/manufacturers/view/96#scroll-to

KOM  – kreatywny obiekt multifunkcyjny, oferta edukacyjna, prezentacja specyfiki obszaru i działań LGD – specyfika obszaru. www.dbpoleca.barycz.pl/manufacturers/view/118#scroll-to

Dom Drzewa – Leśny Kompleks Promocyjny – Edukacja Leśna, Oferta edukacyjna, ścieżka przyrodnicza

Ceglany dom  – turystyka wiejska, zachowanie tradycyjnej architektury,

Centrum Edukacji Ekologicznej w Krośnicach Turystyka Rowerowa – przejazdu rowerami  wraz z obserwację ptaków. http://www.dbpoleca.barycz.pl/products/view/115#scroll-to

Malinea przetwórnia owoców, pijalnia soków – dobre praktyki w zakresie produktu lokalnego, http://www.dbpoleca.barycz.pl/products/view/291#scroll-to

Gospodarstwo rybackie – różnicowanie działalności rybackiej – karczma rybna, zagroda danieli. http://www.dbpoleca.barycz.pl/manufacturers/view/109#scroll-to

Gospodarstwo rolne – kwaszarnia kapusty i ogórków, dobre praktyki w zakresie produktu lokalnego http://www.dbpoleca.barycz.pl/manufacturers/view/161#scroll-toPowiat i Gminy Partnerskie