+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLGR

2021-05-26

Szanowni członkowie Stowarzyszenia,

 

Zarząd Stowarzyszenia PLGR mając na uwadze obecną sytuację związaną z zakażeniami wirusem SARS CoV2 zdecydował, iż zgodnie z obecnymi zaleceniami epidemiologicznymi, przesuwa Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków. W związku z powyższym WZC Stowarzyszenia PLGR odbędzie się do dnia 30 września 2021 r.

Mając na uwadze powyższe, ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego prawodawca wprowadził stosowne zmiany dające możliwość przełożenia zebrań organów stowarzyszenia na późniejszy termin, tj. po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Podstawy do takiej decyzji dają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570 i 1667) zmienionego Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji  ( Dz. U. z 2021r., po. 572) oraz art. 10 ust. 1f ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

 

 Powiat i Gminy Partnerskie