+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Szkolenie ornitologiczne Norda Kraina Ptaków

2023-10-05

Szkolenie orginitologiczne – Norda Kraina Ptaków

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o nauczycielach, edukatorach i innych osobach które na co dzień zajmują się edukacją przyrodniczą i chciałyby powiększyć swoją wiedzę, szczególnie na temat ptaków powiatu puckiego. Szkolenie wpisuje się w ideę projektu Norda – Kraina Ptaków i ma na celu przybliżyć potencjał edukacyjny ptaków regionu Północnych Kaszub. Szkolenie realizowane przez Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka w ramach działania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Partnerami szkolenia są: Nadmorski Park Krajobrazowy oraz Fundacja Akcja Bałtycka.

Miejsce i termin

Szkolenie odbędzie się na terenie powiatu puckiego między innymi w siedzibie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK) we Władysławowie, w Centrum Promocji i Edukacji MERK we Władysławowie oraz na Terenowej Stacji Obrączkowania Ptaków Hel Akcji Bałtyckiej w Kuźnicy. 

Szkolenie składa się z 3 zjazdów:

20-22.10.2023 (NPK)

2-3.12.2023 (NPK, MERK)

20-21.04.2023* (MERK, TSOB Akcji Bałtyckiej)

*termin wiosenny może ulec zmianie

Ramowy program

Szkolenie zostało zaplanowane tak, aby poznać ptaki Nordy w jak najszerszym kontekście, stąd zjazdy odbywają się o różnych porach roku. Uczestnicy poza treściami teoretycznymi zdobędą wiedzę praktyczną przydatną w prowadzeniu własnych obserwacji ptaków. Ponadto, nie zabraknie dobrych praktyk stosowanych w edukacji ornitologicznej. Stąd w programie między innymi:

 • podstawowe informacje o ptakach Nordy
 • identyfikacja i głosy ptaków
 • wędrówki i zimowanie ptaków
 • praktyczne warsztaty budowania budek lęgowych i karmników
 • zmiany klimatyczne, ochrona ptaków, dobre praktyki i zagrożenia
 • przykłady zabaw i gier
 • kalendarz świąt ptasich i przyrodniczych
 • potencjał terapeutyczny obserwacji ptaków
 • zajęcia terenowe
 • udział w Akcji Karmnik
 • wizyta na obozie ornitologicznym i poznanie metody znakowania ptaków za pomocą obrączek.

 

Prowadzący

Wykonawcami szkolenia są Rubecula Katarzyna Rosińska i Hirundo Justyna Szulc. Kadra szkoleniowa to doświadczeni ornitolodzy oraz edukatorzy przyrody, specjaliści znający również potencjał ornitologiczny Nordy.

 

Dawid Kilon – realizator ponad kilkudziesięciu projektów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, a także rysownik, ilustrator, autor książek oraz fotograf przyrody. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą realizując projekty edukacyjne i z zakresu monitoringu ptaków. Pracuję również jako przewodnik wypraw przyrodniczych, podróżowałem od Spitsbergenu w Arktyce, po Antarktydę. Prowadzę profil na Facebook-u pod intrygującą nazwą: „ Mówią, że potrafi rysować”, gdzie staram się edukować społeczeństwo przy pomocy swoich rysunków.

 

dr Jarosław K. Nowakowski – ornitolog specjalizujący się w badaniach wędrówek ptaków, popularyzator nauki, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, kierownik Programu Badania i Monitoringu Ptaków Wędrownych „Akcja Bałtycka”, przewodniczący Rady Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków. W 2000 r. obronił doktorat z systemu wędrówki bogatki w Europie. Od 2004 r. pracuje w Stacji Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego. Twórca narodowego systemu obrączkowania ptaków dla Meksyku i współtwórca takich systemów dla Turcji i Egiptu. Szkolił ornitologów w różnych krajach na 4 kontynentach. Jest twórcą koncepcji wszechstronnej promocja i rozwoju północnych Kaszub, jako jednego z najlepszych miejsc do obserwacji ptaków w Europie – projektu pod nazwą „Norda Kraina Ptaków”.

 

Katarzyna Rosińska – biolożka, ornitolożka, edukatorka przyrodnicza, ekoterapeutka. Ukończyła biologię na Uniwersytecie Gdańskim. Od czasów studiów związana z programem badawczym Akcja Bałtycka, gdzie współuczestniczyła w odkrywaniu fenomenu ptasich migracji. Pracowała w Stacji Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyła w ekspedycjach naukowych m.in. w Egipcie czy Turcji. Od dwudziestu lat działa jako edukatorka przyrodnicza. Swoje pierwsze kroki stawiała w zielonych szkołach przy parkach krajobrazowych. Ukończyła niemiecko-polski kurs edukacji dzikiej przyrody, szkołę trenerów edukacji przyrodniczej oraz Holistyczną Szkołę Trenerów. Jest również certyfikowaną przewodniczką kąpieli leśnych. Ukończyła I etap Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt. Łączy swoją wiedzę ornitologiczną z terapeutyczną prowadząc spacery ornitoterapeutyczne. Jest współzałożycielką Leśnej Bazy Wilczek – pierwszego w Trójmieście leśnego przedszkola oraz autorką projektu edukacyjnego Dzika Klasa. Współtwórczyni Kursu Edukacji i Animacji Przyrodniczej. Swoim doświadczeniem dzieli się pod nazwą Rubecula Katarzyna Rosińska.

 

Krzysztof Stępniewski – Ornitolog z 19-letnim doświadczeniem w terenie. Zajmuje się organizacją najstarszego w Polsce programu badania wędrówek ptaków – Akcji Bałtyckiej. Aktywny uczestnik różnych form monitoringu przyrodniczego (w tym Monitoringu Ptaków Polski). Wielokrotnie prowadził prelekcje i wycieczki ornitologiczne w ramach różnych wydarzeń edukacyjnych. Ptaki obserwuje, obrączkuje i chętnie o nich opowiada wszystkim zainteresowanym.

 

Justyna Szulc – biolożka, ornitolożka, edukatorka. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracowała w Stacji Badania Wędrówek ptaków Uniwersytetu Gdańskiego i Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście Uniwersytetu Warszawskiego. Była członkinią zarządu Fundacji Akcja Bałtycka w pierwszych latach jej działania. Od czasów studiów zafascynowana fenomenem wędrówek ptaków, uczestniczyła początkowo jako wolontariuszka, a następnie jako kierowniczka w pracach wielu stacji obrączkowania ptaków w Polsce i za granicą. Aktualnie jako edukatorka prowadzi zajęcia ornitologiczne i przyrodnicze dla Błękitnej Szkoły Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.innych poprzez prowadzenie kanału w serwisie YouTube pod nazwą Ptasia Strefa.

 

Jakub Typiak – ornitolog i popularyzator wiedzy na temat ptaków i sposobów ich ochrony. Ptakami interesuje się od piątego roku życia, kiedy to dzięki ofiarowanej mu książce, stały się one jego życiowa pasją. Już jako licealista był wolontariuszem podczas badań ptaków w Rezerwacie Jezioro Drużno pod Elblągiem. Uczestniczył w działaniach Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING. Ukończył studia magisterskie na kierunku Biologia na Uniwersytecie Gdańskim. Na piątym roku studiów rozpoczął pracę w Krajowej Centrali Obrączkowania Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Od 2018 roku jest freelancerem i uczestniczy w badaniach ptaków w związku z realizacją różnego rodzaju inwestycji. Ponadto prowadzi wykłady i zajęcia dotyczące ochrony ptaków w najbliższym otoczeniu człowieka. Swoją pasję stara się zaszczepić w ramach projektu Ptasia Strefa.

Rekrutacja

Szkolenie dedykowane jest osobom mieszkającym bądź pracującym na terenie powiatu puckiego lub współpracującym z instytucjami czy organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu puckiego. 

Szkolenie obejmuje 55 godzin dydaktycznych, w tym wykładów, warsztatów i zajęć terenowych. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia jest uczestnictwo we wszystkich zjazdach i zajęciach.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia uczestnicy będą mieli zapewnione obiady oraz przerwy kawowe. Nie zapewniamy noclegów. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, otrzymanie odpowiedzi o zakwalifikowaniu do szkolenia oraz wpłata kaucji zwrotnej w wysokości 200 zł na konto. Kaucja zostanie zwrócona uczestnikom na ostatnim zjeździe.

Każdy uczestnik wykona samodzielnie karmnik i budkę lęgową, którą może zabrać. Nie pokrywamy kosztów dojazdu uczestników na szkolenie.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/Ax5WgHswSswZX37K6

Rekrutacja trwa do 08.10.2023. Informacje o zakwalifikowaniu do szkolenia zostaną rozesłane na adres e-mailowy do dnia 09.10.2023.

 

 

GaleriaPowiat i Gminy Partnerskie