+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Szkolenia z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie

2019-03-14

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie, które odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia PLGR „MERK” we Władysławowie w dniach:

02.04.2019 – odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach konkursu nr 33/2019 – 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym o funkcjach turystycznych.

03.04.2019 – odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach konkursu nr 3/2019/G 1.3.3 Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej tzw. granty.

09.04.2019 – odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców i osób chcących otworzyć działalność w ramach konkursu nr 35/2019 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Osoby zainteresowanie konkursem nr 34/2019 2.4.1 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne, proszone są o umawianie się na indywidualne konsultacje.

Szkolenia prowadzone będą w godzinach 9.00 – 14.30

Ilość miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału telefonicznie pod numerami 58 77 46 890 lub 722 224 585Powiat i Gminy Partnerskie