+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Szkolenia z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie – UWAGA zmiana terminów

2019-11-28

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie

W dniu 05.12.2019 lub 11.12.2019  zapraszamy na szkolenie z przedsięwzięcia:

2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze (premia na otwarcie działalności gospodarczej)

Szkolenie skierowane jest do:

  • osób fizycznych zamieszkałych na obszarze PLGR, które chcą otworzyć działalność gospodarczą.

 

W dniu 06.12.2019 lub 12.12.2019  UWAGA zmiana terminu na 10.12.2019 zapraszamy na szkolenie z przedsięwzięć:

2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze (rozwój istniejących firm)

2.4.1 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne

1.5.1 Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem

Szkolenie skierowane jest do:

  • stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, które posiadają siedzibę lub oddział na terenie PLGR, przedsięwzięcie 1.5.1,
  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które posiadają siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na obszarze PLGR, przedsięwzięcie 2.2.2 i 2.4.1.

W dniu 09.12.2019 lub 13.12.2019 zapraszamy na szkolenie z przedsięwzięć:

1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego,

2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i tworzenie miejsc pracy,

2.3.2 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich,

Szkolenie skierowane jest do:

  • armatorów łodzi i statków rybackich, przedsięwzięcie 2.3.1
  • osób fizycznych lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które chcą rozszerzyć lub otworzyć działalność  gospodarczą związaną z łańcuchem dostaw produktów rybackich, przedsięwzięcie 2.3.2
  • stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, które posiadają siedzibę lub oddział na terenie PLGR, przedsięwzięcie 1.3.4

 

Szkolenia rozpoczynają się o godzinie 9.00

Miejsce: Siedziba Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Władysławowo, ul. Portowa 15 (za estradą letnią, budynek MERK)

Informujemy, że liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona do 20.
W związku z tym, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie udziału telefonicznie: 58 77 46 890 / 722 224 585 lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@plgr.pl.

AGENDA

 Powiat i Gminy Partnerskie