Realizacja projektu „Produkt lokalny i tradycyjny – śladem wzorów z południa Polski”

Projekt został zrealizowany w formie wyjazdu studyjnego na obszar województw: lubelskie, podkarpackie w dniach 15–18 maja 2019 roku. Operację współfinansowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan Operacyjny Na Lata 2018–2019.