+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Punkty informacyjne w Gminach

2019-11-13

 STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA

W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM OGŁOSZENIEM KONKURSÓW ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH

 w których można uzyskać informacje m.in. na temat:

Lokalnej Strategii Rozwoju PLGR

Zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach LSR

Terminów oraz zasad składania wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy oraz doradztwa

Procedur oceny operacji przez Radę ds. LSR

  

  • w dniu 26.11.2019 r. w godzinach 7.30 – 11.30 będziemy w MOKSiR w Pucku, Lipowa 3c, 84-100 Puck,
  • w dniu 26.11.2019 r. w godzinach 12.00 – 15.30 będziemy w Urzędzie Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, sala posiedzeń Rady,
  • w dniu 28.11.2019 r. w godzinach 7.30 – 11.30 będziemy w Starostwie Powiatowym w Pucku, przy ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, pokój nr 8.
  • w dniu 28.11.2019 r. w godzinach 12.00 – 15.30 będziemy w Urzędzie Gminy w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, 81 – 198 Kosakowo, sala nr 257 II piętro,
  • w dniu 29.11.2019 r. w godzinach 08.00 – 11.30 będziemy w Urzędzie Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel, sala posiedzeń Rady,
  • w dniu 29.11.2019 r. w godzinach 12.00 – 15.30 będziemy w Urzędzie Miejskim w Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, sala Morska.
  • w dniu 03.12.2019 r. w godzinach 12.00 – 15.30 będziemy w Urzędzie Gminy Krokowa przy ul. Żarnowieckiej 29, 84-110 Krokowa,


Powiat i Gminy Partnerskie