+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Posiedzenie Rady ds. LSR

2020-01-28

Szanowni Państwo,

Na podstawie par. 22 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 6 lutego 2020 roku zebranie Rady ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, które rozpocznie się w siedzibie Biura Stowarzyszenia PLGR we Władysławowie, o godzinie 14:00. W przypadku braku kworum na posiedzeniu wyznaczonym na godzinę 14:00 Zarząd Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zwołuje posiedzenie Rady ds. LSR na godzinę 14:15, tego samego dnia, z programem bez zmian.

Proponowany program obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wprowadzenie zmian w LSR i załącznikach:

– wynikające z aktualizacji Ustawy o RLKS

– podwyższenie wysokości środków finansowych na realizację LSR 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

5. Wolne wnioski.

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady ds. LSR.

7. Zakończenie obrad.Powiat i Gminy Partnerskie