+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Posiedzenie Rady ds. LSR

2018-12-21

Na podstawie par. 22 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 28.12.2018 roku zebranie Rady ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, które rozpocznie się w siedzibie Biura Stowarzyszenia PLGR we Władysławowie, o godzinie 14:00. W przypadku braku kworum na posiedzeniu wyznaczonym na godzinę 14:00 Zarząd Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zwołuje posiedzenie Rady ds. LSR na godzinę 14:15, tego samego dnia, z programem bez zmian.

 

Proponowany program obrad:

  1. Otwarcie obrad,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Zatwierdzenie porządku obrad,
  4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  5. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
  6. Przeprowadzenie ponownej oceny wniosku w ramach konkursu nr 32/2018 na podstawie uwzględnienia protestów przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
  7. Wolne wnioski,
  8. Zakończenie obrad.


Powiat i Gminy Partnerskie