+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Posiedzenie Rady ds. LSR

2018-11-16

Na podstawie par. 22 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 23.11.2018 roku zebranie Rady ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, które rozpocznie się w siedzibie Biura Stowarzyszenia PLGR we Władysławowie, o godzinie 14:00. W przypadku braku kworum na posiedzeniu wyznaczonym na godzinę 14:00 Zarząd Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zwołuje posiedzenie Rady ds. LSR na godzinę 14:15, tego samego dnia, z programem bez zmian.

Proponowany program obrad:

  1. Otwarcie obrad,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Zatwierdzenie porządku obrad,
  4. Przedstawienie rejestru protestów,
  5. Przystąpienie do procedury weryfikacji wyników dokonanej oceny w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście,
  6. Przyjęcie zmian w procedurze oceny i wyboru operacji przez Radę ds. LSR Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,
  7. Wolne wnioski,
  8. Zakończenie obrad.


Powiat i Gminy Partnerskie