+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Posiedzenie Rady ds. LSR

2018-06-01

Na podstawie par. 22 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 08.06.2018 roku zebranie Rady ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, które rozpocznie się w siedzibie Biura Stowarzyszenia PLGR we Władysławowie, o godzinie 14:00. W przypadku braku kworum na posiedzeniu wyznaczonym na godzinę 14:00 Zarząd Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zwołuje posiedzenie Rady ds. LSR na godzinę 14:15, tego samego dnia, z programem bez zmian.

Proponowany program obrad:
1.    Otwarcie obrad,
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad,
3.    Zatwierdzenie porządku obrad,
4.    Wybór Prezydium Rady ds. LSR: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz,
5.    Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
6.    Przedstawienie listy wnioskodawców projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych dnia 22.04.2018,
7.    Przeprowadzenie oceny i wyboru operacji przez Radę ds. LSR Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej dla naborów ogłoszonych dnia 22.04.2018r.
8.    Wolne wnioski,
9.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady ds. LSR,
10.  Zakończenie obrad.Powiat i Gminy Partnerskie