+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Podsumowanie naborów

2019-05-07

Szanowni Państwo,

06 maja 2019 roku zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy.

W odpowiedzi na ogłoszenia o konkursie nr:

  • 33/2019 na przedsięwzięcie 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym o funkcjach turystycznych, wpłynęło 9 wniosków,
  • 34/2019 na przedsięwzięcie 2.4.1 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne, wpłynął 1 wniosek,
  • 35/2019 na przedsięwzięcie 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, wpłynęło 12 wniosków,
  • 3/2019/G na przedsięwzięcie 1.3.3 Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej, wpłynęło 20 wniosków.

Zgodnie z przyjętymi procedurami oceny i wyboru operacji przez Radę ds. LSR Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej rozpoczęto proces weryfikacji złożonych wniosków.

Zakończenie oceny wniosków zgodnie z obowiązującym harmonogramem planowane jest na przełom czerwca – lipca br.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków i życzymy powodzenia.Powiat i Gminy Partnerskie