+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Ogłoszenia o konkursach

2019-03-11

Szanowni Państwo

informujemy, że w dniu dzisiejszym tj 11.03.2019 ogłosiliśmy konkursy na poniższe przedsięwzięcia:

ogłoszenie nr 33/2019 – 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym o funkcjach turystycznych

ogłoszenie nr 34/2019 2.4.1 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne

ogłoszenie nr 35/2019 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury

3/2019/G 1.3.3 Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej

Wnioski można składać w terminie od 08.04.2019 do 06.05.2019 r.

Więcej informacji znajda Państwo pod tym linkiem 

Jednocześnie przypominamy o punktach konsultacyjnych w gminach, informacje pod tym linkiemPowiat i Gminy Partnerskie