+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Druga tura spotkań konsultacyjnych nowej LSR – Uwaga zmiana miejsca spotkania w Pucku

2023-01-12

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (PLGR) przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) do 2030 roku z aktywnym udziałem lokalnej społeczności, przy zachowaniu równych szans wzięcia udziału w pracach zarówno dla sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Narzędziem włączenia mieszkańców w proces budowy LSR są w szczególności spotkania konsultacyjne w każdej gminie. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który pozwoli na najlepsze wykorzystanie funduszy unijnych które trafią na obszar Powiatu Puckiego za pośrednictwem PLGR. Na tym etapie przygotowania LSR mieszkańcy i podmioty działające na obszarze  będą mieli możliwość zapoznania się z projektowanymi zapisami i wniesienia uwag.
Burmistrz/Wójt wraz z PLGR zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne nowej LSR, na których zakładamy dyskusję nad propozycją celów LSR, zaprezentowanie propozycji form wsparcia/ dofinansowania oraz projektu budżetu, a także identyfikację grup docelowych.
Zastanówmy się razem, w jaki sposób i co możemy zrobić aby przyszłe projekty realizowane w ramach strategii przyniosły rzeczywiste, trwałe i oczekiwane zmiany.

Pamiętaj: konsultujesz – decydujesz!

Serdecznie Zapraszamy!!!

Program spotkania
1.    Wprowadzenie do spotkania – program, cele
2.    Przedstawienie wyniku badań dotyczących potrzeb na obszarze
3.    Przedstawienie projektowanych zapisów LSR 2021-2027
4.    Dyskusja nad:
– propozycją celów LSR
– propozycją form wsparcia w ramach LSR
– propozycją budżetu LSR
– identyfikacją grup docelowych
5.    Podsumowanie spotkania.

Kontakt: Biuro PLGR; tel. kom: +48 722 224 585, e-mail: biuro@plgr.pl

Władysławowo – Centrum MERK ul. Portowa 15 17.01.2023, godz. 10:00 – 12:00
Krokowa – Urząd Gminy ul. Żarnowiecka 29 17.01.2023, godz. 13:00 – 15:00
Kosakowo – Urząd Gminy ul. Żeromskiego 69 18.01.2023, godz. 13:00 – 15:00
Hel – Urząd Miasta ul. Wiejska 50 24.01.2023, godz. 10:00 – 12:00
Jastarnia – Urząd Miasta ul. Portowa 4 24.01.2023, godz. 13:00 – 15:00
Miasto Puck –   Budynek przy stadionie sportowym, ul. Lipowa 25.01.2023, godz. 10:00 – 12:00
Gmina Puck – Urząd Gminy, ul. 10 Lutego 29 25.01.2023, godz. 13:00 – 15:00


Powiat i Gminy Partnerskie