+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Aktualizacja „zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców”

2018-06-13

Szanowni Państwo,

na stronie  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pojawiła się aktualizacja do ogłoszonych w kwietniu b.r. Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W związku z powyższym chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na fakt, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe:

– zasady konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiązują dla wszystkich zamówień przeprowadzonych po dniu 8 czerwca 2018 r., a zatem umowy z wykonawcami/ dostawcami zawarte od dnia 8 czerwca 2018 r.  winny być wynikiem postępowania przeprowadzonego w sposób wynikający z „zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców”;
– dla umów z wykonawcami/ dostawcami zwartymi przed 8 czerwca 2018 r. niezależnie od stanu zaawansowania realizacji projektu wymagany jest  „opis czynności…”  o których mowa w zmienionych „zasadach” .

Poniżej plik do pobrania:

zasady konkurencyjności PO RYBY 2014-2020

dokument dostępny jest również pod adresem: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze/ oraz https://www.gov.pl/gospodarkamorska/aktualnosci-w-rybolowstwie.

Przypominamy, że obowiązek stosowania w/w zasad nakłada na beneficjentów Umowa o dofinansowanie projektów z udziałem środków z Europejskiego Funduszu RybackiegoPowiat i Gminy Partnerskie