+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Aktualizacja Księgi Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020

2021-01-12

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.

Aktualna księga została zamieszczona na stronie MRiRW w zakładce: Co robimy >> Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) >> Księga Wizualizacji (bezpośredni link: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020​ ), oraz na naszej stronie internetowej http://plgr.pl/plgr/do-pobrania/ w zakładce oznakowanie projektów.

 Powiat i Gminy Partnerskie