+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

10 lat PLGR 15.11.2019

2019-11-21

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Gali Jubileusz 10 – lecia Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka za przyjęcia zaproszenia.

 

Jesteśmy pod wrażeniem frekwencji na uroczystości oraz pozytywnych komentarzy, które dobitnie dowodzą, iż przez te 10 lat udało się zbudować partnerskie więzi i relacje pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi, rybakami, przedsiębiorcami oraz społecznością obszaru działania PLGR.

Integracja społeczności lokalnej, rozwój społeczno-gospodarczy dzięki środkom finansowym wdrażanym od dekady przez PLGR to zasługa wielu instytucji i osób. To efekt współpracy, działania nie tylko dla indywidualnych korzyści, ale i dla dobra wspólnego całego obszaru.

 

Dziękujemy samorządom za podjęcie i kontynuację owocnej współpracy, rybakom za otwarcie się na szeroki, powiatowy proces rozwoju, organizacjom pozarządowym i mieszkańcom za aktywność. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i okazane wsparcie w bieżącej działalności. Dziękujemy za wiele inspirujących pomysłów, zrealizowanych projektów i inicjatyw.

 

Galę swoją obecnością uświetnił Pan Marszałek Mieczysław Stuk, któremu dziękujemy za współpracę,  dobre słowa, wyróżnienia i zapowiedź rozwoju instrumentu RLKS na obszarze Województwa Pomorskiego oraz Pan Wiceminister Ryszard Zarudzki, który współpracował za nami przy moderacji spotkań na etapie pierwszej strategii w latach 2009-2010, a w piątek wręczył na ręce prezesa puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękujemy za przybycie także Pani Iwonie Wójcik – Perzyna, naczelnik  Wydziału Wdrożeń Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ oraz dyrekcji Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Pani Justynie Durzyńskiej i Anecie Gajger.

 

Dziękujemy, że jesteście z nami na co dzień i w chwili jubileuszu 10-lecia. Przed nami, obszarem, mieszkańcami kolejne lata działalności, nowe wyzwania, nowe szanse, nowe możliwości, ale razem możemy więcej.Powiat i Gminy Partnerskie