+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Północny szlak rybacki

Koncepcja Północnego Szlaku Rybackiego wraz z utworzeniem Centrów Promocji i Edukacji

 

Północny Szlak Rybacki jako turystyczny szlak kulturowy jest innowacyjnym przedsięwzięciem, łączącym tradycje środowisk rybackich, infrastrukturę oraz wydarzenia związane z rybactwem, w spójny projekt kreujący nowy produkt turystyczny na terenie województw północnej Polski. Inicjatorami oraz gestorami projektu są Lokalne Grupy Rybackie (LGR) działające na terenie województw: Zachodniopomorskiego (LGR „Zalew Szczeciński”), Pomorskiego (Słowińska LGR, LGR „Pojezierze Bytowskie”, Północnokaszubska LGR, LGR „Kaszuby” ) i Warmińsko-Mazurskiego (LGD „Mazurskie Morze”, LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, LGR Pojezierze Olsztyńskie, LGR „Zalew Wiślany” ).

 

 • Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
 • Słowińska Lokalna Grupa Rybacka
 • Lokalna Grupa Rybacka „Kaszuby”
 • Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”
 • Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
 • Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”
 • Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”
 • Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
 • Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie jeziora Mazurskie”

Zakres tematyczny szlaku

Szlak kulturowy obejmować będzie między innymi następujące tematy:

 • Tradycja i historia rybactwa
 • Rybołówstwo morskie i śródlądowe
 • Akwakultura, w tym wylęgarnictwo
 • Ichtiologia i ekologia środowisk wodnych
 • Tradycyjne kulinaria rybne
 • Tradycyjne Rybactwo Jeziorne na Mazurach
 • Historia polskiego rybołówstwa dalekomorskiego
 • Historia, tradycja i współczesność rybołówstwa morskiego na Zalewie Wiślanym

Typy obiektów proponowanych do włączenia w szlak

Trzymając się wcześniej wymienionego zakresu tematycznego, do szlaku zostaną włączone następujące obiekty i podmioty:

 • Centra Promocji i Edukacji utworzone na potrzeby koordynacji i wzbogacenia oferty
 • Muzea, izby muzealne i ekspozycje na temat rybołówstwa
 • Gospodarstwa rybackie, kutry i łowiska specjalne, gdzie odwiedzający mieliby możliwość zakupienia świeżych ryb, obserwacji tradycyjnych lub nowoczesnych metod połowu
 • Targi i przetwórnie rybne
 • Szkutnicy i producenci sieci rybackich
 • Ośrodki edukacji ekologicznej
 • Gospodarstwa agroturystyczne z ofertą dla wędkarzy
 • Restauracje, smażalnie i wędzarnie z menu zawierającym więcej niż 50% dań z ryb
 • Wylęgarnie miejscowych gatunków ryb – możliwość obejrzenia procesu inkubacji ryb.

Trzeba zaznaczyć, że nie tylko zgodność z tematyką szlaku jest warunkiem uwzględnienia danego obiektu w ofercie szlaku. Liczy się przede wszystkim autentyczność obiektów, dostępność dla zwiedzających oraz deklaracja współpracy gestora miejsca z podmiotami zarządzającymi szlakiem.

Aby Północny Szlak Rybacki stał się w pełni produktem materialnym, o rozpoznawanej i uznanej marce w regionie i Polsce, niezbędne jest podejmowanie szeregu działań już na etapie projektowania szlaku. Nie może to być również przedsięwzięcie jednorazowe – jego realizacja winna pociągać za sobą obowiązek stałego udoskonalania oferty. Najważniejsze działania profesjonalizujące to:

 • Stworzenie księgi identyfikacji wizualnej, zawierającej logo oraz wzory barw i elementów graficznych wykorzystywanych w materiałach informacyjnych
 • Pełna dostępność obiektów szlakowych
 • Oznakowanie szlaku w terenie drogowskazami oraz tablicami informacyjnymi
 • Standaryzacja udostępniania obiektów na szlaku
 • Utworzenie portalu internetowego szlaku i jego bieżąca aktualizacja
 • Cykliczne wydawanie materiałów promocyjnych (map i folderów) oraz kampania marketingowa
 • Trwałość organizacyjna i finansowa podmiotów zarządzających szlakiem

Centra Promocji i Edukacji

W ramach szlaku proponuje się utworzenie Centrów Promocji i Edukacji po jednym na terenie każdej lokalnej grupy rybackiej. Wielofunkcyjność tych obiektów wykraczać ma poza ramy oferty turystycznej, stając się miejscem edukacji dla grup i indywidualnych odwiedzających, integracji lokalnych środowisk oraz wymiany doświadczeń i szkoleń, a przez to stymulowania rozwoju lokalnego.

Centra będą komplementarne w głównym temacie wody i rybactwa, natomiast każde z nich różnić się będzie odrębną tematyką charakterystyczną dla danego obszaru.

Każde Centrum realizować będzie różne funkcje, przede wszystkim: wystawienniczą, edukacyjno-szkoleniową, turystyczną i promocyjną. Centra będą stanowiły tzw. punkty kotwiczne (ośrodki krystalizacji) szlaku, dlatego muszą posiadać szerszą ofertę niż większość obiektów na szlaku. Odwiedzający będą mogli otrzymać w nich materiały na temat szlaku (foldery, mapy), pamiątki, informacje o ofercie obiektów znajdujących się na szlaku i aktualnych wydarzeniach, bądź skorzystać z bezprzewodowego Internetu.

Centra powinny stać się ważnym miejscem integracji społeczności lokalnej, wsparcia przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych.

Północny Szlak Rybacki może sprawić, że kultura związana z rybactwem i w ogólności z całym regionem zostanie na nowo odczytana, a turystyka nie będzie już jedynym narzędziem kształtowania i ochrony dziedzictwa kulturowego.Powiat i Gminy Partnerskie

Starostwo Puck

Gmina Puck

Miasto Puck

Kosakowo

Władysławowo

Krokowa

Jastarnia

Hel